+37120034429 [email protected]

Kas mēs esam?

Biedrība “Asociācija Ģimene” ir atvērta nevalstiska organizācija, kas apvieno nevalstiskās organizācijas, speciālistus un aktīvistus ar stratēģisku skatījumu un kompleksu pieeju, lai rastu efektīvākos risinājumus Latvijas ģimeņu atbalstam un stiprināšanai.

Mēs apvienojam savas jomas patiesos entuziastus, kas ar mīlestību sirdī, atbildību par saviem vārdiem, darbiem un ticību rezultātam jau pierādījuši sevi ģimenes vērtību stiprināšanas jomā. Mēs aicinām iesaistīties ikvienu, kas ir gatavi savas visdažādākās spējas, talantus un resursus ieguldīt, lai investētu mūsu sabiedrības pamatšūniņās – ģimenēs.

Mūsu komandā darbojas ap 40 biedru. Kas veido vairākas paralēlas darba grupas – izglītības, dzīvības vērtības, laulības stiprināšanas un ģimenes politikas jomās. Tāpat organizācijā darbojas speciālisti pētījumu jomā, kas analizē sociālo problēmu cēloņsakarības. Notiek regulāra sadarbība ar saeimas komisijām, pašvaldības un nevalstiskām organizācijām, lai kopīgiem spēkiem sasniegtu izvirzīto misiju un mērķus.

Misija: „Aicināt veidot uz stiprām ģimenēm balstītu sabiedrību, aktualizējot patieso vērtību nozīmi un ikvienas personas atbildīgas rīcības nepieciešamību.”