+37120034429 [email protected]

Filozofija, mērķi, uzdevumi

Filozofija

Ģimenes veselība un spēks nevar pastāvēt bez stabilas vērtību sistēmas. Gadsimtiem ilgi pastāvējušais ģimenes institūts ir apdraudēts, ja tiek izārdītas universālās un savstarpējo attiecību veidojošās pamatvērtības – beznosacījumu mīlestība, uzticība, cieņa un sapratne.

Mērķis

Asociācija augsti vērtē kristīgajā pasaules uzskatā definētās vērtības, kas māca mīlestību pret tuvāko, pašaizliedzību un ikviena cilvēka unikalitāti un dzīvības vērtību. Tādeļ statūtos esam definējuši darbības virsmērķi:
„Veicināt uz kristīgām vērtībām balstītas ģimenes, laulības un cilvēka dzīvības svētuma atjaunošanu un stiprināšanu Latvijas sabiedrībā”

Uzdevumi

  • izglītot sabiedrību (bērnus, jauniešus, pieaugušos)
  • atbalstīt, stiprināt un harmonizēt esošās ģimenes
  • nodrošināt profesionālu atbalstu ģimenēm krīzes situācijās, kā arī bērniem, kas palikuši bez vecāku gādības
  • sadarboties ar valsts, pašvaldību u.c. organizācijām likumdošanas jomā, atbalsta, izglītības, veselības, integrācijas, attīstības, labklājības, finansu programmu izstrādē un koordinēšanā
  • rosināt labvēlīgu valsts politiku ģimenes jautājumos
  • organizēt dažādus pasākumus, lai popularizētu un stiprinātu ģimenes vērtību