IV starptautiskais Rīgas ģimenes forums „Dabīga ģimene kā vērtība un valsts prioritāte”

Biedrība „Asociācija Ģimene” sadarbībā ar Rīgas domi un NVO „Pasaules ģimeņu kongress”, ielūdz Jūs uz ceturto starptautisko Rīgas Ģimenes forumu „Dabīga ģimene kā vērtība un valsts prioritāte”, kas notiks 2012. gada 17.maijā. Šogad foruma mērķis ir aktualizēt cilvēka dzīvības vērtības un dabīgas ģimenes atbalsta politikas prioritāro nozīmi Latvijas valstiskuma saglabāšanā un ilgtermiņa attīstībā. Šī foruma galvenās tēmas – demogrāfiskās situācijas stabilizēšanas nepieciešamība globālā mērogā, nacionālo valstu tiesības izvēlēties ceļu, kāds ejams ģimeņu stiprināšanai, nacionālās identitātes saglabāšanai, dzimstības rādītāju uzlabošanai, individuālās un kolektīvās izvēles par labu dzīvībai nozīmīgums tautas ataudzē, tās garīgās un fiziskās veselības nodrošināšanā, preventīvā darba ar ģimeni aktualitāte mūsdienās.

 

Foruma darba kārtībā ir paredzētas ārvalstu un pašmāju ekspertu prezentācijas. Būs iespēja dzirdēt par citu valstu pieredzi ģimenes atbalsta politikas nodrošināšanā, dzimstības veicināšanā, izvērtēt preventīvo pasākumu nozīmi sociālajā darbā ar ģimenēm un bērniem. Forumā aicināti piedalīties visdažādākie sabiedrības pārstāvji – NVO un mediju pārstāvji, atbildīgo ministriju un pašvaldību darbinieki, politiķi, sociālie darbinieki, demogrāfi un citu profesiju pārstāvji.

 

Biedrības „Asociācija Ģimene” darbība ir vērsta uz dabiskas ģimenes, katra cilvēka dzīvības un laulības institūta kā vērtības atjaunošanu un nostiprināšanu Latvijas sabiedrībā. Biedrība apvieno NVO un privātpersonas, kuras sniedz praktisku palīdzību bērniem, ģimenēm, grūtniecēm, jauniešiem, gan veic preventīvo darbu ar sabiedrību, to izglītojot. Asociācija Ģimene sadarbojas arī ar valsts, pašvaldības institūcijām, citām NVO likumdošanas, atbalsta, izglītības, veselības, integrācijas, labklājības, attīstības programmu jomā, kā arī īsteno dažādus pasākumus valstiskā un pašvaldību līmenī. Par tradīciju kļuvusi ikgadējā starptautiska foruma organizēšana, kas veltīta dabīgas ģimenes stiprināšanai un demogrāfisko jautājumu problemātikas aktualizēšanai.

 

Aicinām Jūs piedalīties forumā un diskusijā par tēmu „Izvēles, kuras nosaka mūsu likteni”. Būsim aktīvi ģimenes un bērna atbalsta politikas veidotāji gan Rīgas pašvaldībā, gan visā Latvijā, lai kopīgiem spēkiem meklētu efektīvākus risinājumus negatīvo demogrāfisko tendenču novēršanai.

Patiesā cieņā,
Ilona Bremze
„Asociācijas ģimene” valdes priekšsēdētāja

Foruma darba kārtība

Pieņemtā rezolūcija

 


 

 

PREZENTĀCIJAS

 

Igors Beloborodovs (Krievija) – „Demogrāfija valstiskuma un nācijas kontekstā” Prezentācija LV ENG

Prof. Dr. Birutė Obelenienė (Lietuva) – “The preparation of youth for family life: the necessity and options of nowadays” Prezentācija LV ENG

Miklós Soltész (Ungārija) – Prezentācija LV ENG

Kristofers Kāmušs (ASV) – „Jaunie izaicinājumi vispasaules kustībai par dzīvību un par ģimeni” Prezentācija LV ENG

Anna Lizona – „Jaunatnes vērtības un izvēle” Prezentācija LV

Māmiņu klubs – Prezentācija LV

Ainars Baštiks – „Ģimeņu atbalsta politika Rīgā” Prezentācija LV

Imants Parādnieks – „Valsts gods – ģimene” Prezentācija LV

Andrejs Mūrnieks – „Izvēles nozīme šodien Izglītība un ģimene” Prezentācija LV Sirdspuksti

Dr. Gints Lapiņš – „Cilvēks – pasaules lielākā vērtība” Prezentācija LV