+37120034429 [email protected]

Vai LTV traucē pilsoņiem realizēt vēlēšanu tiesības?

Vai LTV traucē pilsoņiem realizēt vēlēšanu tiesības?

Biedrība ASOCIĀCIJA “ĢIMENE” š.g. 8. jūnijā vērsās VSIA “Latvijas Televīzijā” ar lūgumu izvietot sociālo reklāmu par parakstu vākšanu par likumu ierosināšanu likuma “Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu” izpratnē.

VSIA “Latvijas Televīzija” sniedza divas atbildes. 16.06.2022. vēstulē Nr. 173/1-8.2. tika norādīts, ka “raidapjoma atbalsta padome izskatīja Jūsu iesniegumu un pieņēma lēmumu, ka šobrīd nav iespējams atbalstīt Jūsu iesniegumā minētās sociālās reklāmas pārraidīšanu sakarā ar to, ka vairs nav brīvu ētera laika vietu”.

Savukārt, 29.06.2022. vēstulē Nr. 178/1-8.2 pausts viedoklis – “LTV norāda, ka viss sagatavotais video materiāls pilnā apjomā pēc būtības aicina uz citu sabiedrības grupu diskrimināciju un veicina sabiedrības šķelšanos”.

Uzskatām, ka VSIA “Latvijas Televīzija”, liedzot izvietot ēterā informāciju par iniciatīvu “Grozījums Latvijas Republikas Satversmē[1], kas apstiprināta Centrālajā vēlēšanu komisijā likumā “Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu” noteiktajā kārtībā un par kuru līdz 2022. gada 15. jūlijam ir parakstījušies 53 982 Latvijas pilngadīgie pilsoņi, pārkāpa Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likuma otro pantu, kas nosaka, ka “Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu vispārējais stratēģiskais mērķis ir stiprināt Latvijas demokrātisko iekārtu, vārda brīvību un Latvijas iedzīvotāju sajūtu, ka viņi ir piederīgi Latvijai, kopt latviešu valodu un nacionālo kultūru saskaņā ar Satversmi, šo likumu un citiem likumiem.”

Vienlaikus uzskatām, ka šajā gadījumā ir VSIA “Latvijas Televīzija” ir piemērojusi cenzūru, attiecīgi pārkāpjot Satversmes 100.pantu “Ikvienam ir tiesības uz vārda brīvību, kas ietver tiesības brīvi iegūt, paturēt un izplatīt informāciju, paust savus uzskatus. Cenzūra ir aizliegta.”

Vēršam uzmanību, ka šāda rīcība ir sodāma atbilstoši Krimināllikuma 90. pantam, jo tiek kavētas pilsoņu tiesības realizēt vēlēšanu tiesības.

Pamatojoties uz iepriekš minēto, uzskatām par nepieņemamu un pretlikumīgu VSIA “Latvijas Televīzija” rīcību, liedzot izvietot sociālo reklāmu par parakstu vākšanu par likuma ierosināšanu likuma “Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu” izpratnē.

Atkārtoti lūdzam izvietot sociālo reklāmu par parakstu vākšanu par likuma ierosināšanu atbilstoši likuma “Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu” 34. panta (5) 1) a) apakšpunktam. Esam atvērti sarunai par sociālās reklāmas formātu.


[1] https://www.cvk.lv/pv/