+37120034429 [email protected]

Svarīgākie 2023. gada notikumi ģimenes vērtību jomā

Svarīgākie 2023. gada notikumi ģimenes vērtību jomā

Vēlot izdošanos labajos nodomos un gudrību ikdienas lēmumos, kas mums katram ir jāpieņem, biedrības “Asociācijas Ģimene” pārstāvji pateicas ikvienam par sadarbību 2023. gada nozīmīgos projektos un kopsadarbībās, kā arī par neatkarīgi īstenotām iecerēm. “Katra konservatīvo vērtību pārstāvošā aktīvā pilsoņa vai NVO darbība ir būtisks pienesums Latvijas fundamentālo vērtību aizstāvībā un virzībā uz attīstību,” uzsver biedrības vadītājs Rihards Kostigovs. Tālāk aicinām aplūkot mūsu izveidoto 2023. gada apskatu par, mūsuprāt, būtiskiem pagrieziena punktiem ģimenes aizstāvībā un vērtību karoga noturēšanā.

Tika izdotas vērtīgas grāmatas

 • Grāmata “Bērni vispirms: kāpēc mums ir vajadzīga globāla bērnu tiesību aizstāvības kustība”. Ar skaistiem izdošanas svētkiem Rīgā, vēsturiskajā Mencendorfa namā, pie latviešu lasītājiem savu ceļu atrada unikāla grāmata par bērnu tiesībām – “Bērni vispirms: kāpēc mums ir vajadzīga globāla bērnu tiesību aizstāvības kustība”. Amerikāņu autores Keitija Fausta un Steisija Meninga apkopojušas vēl iepriekš nedzirdētus bērnības pieredzes stāstus par augšanu netradicionālajās ģimenēs. Ko bērnam nozīmē uzaugt šķirtā bioloģisko vecāku ģimenē, poligāmā ģimenē, viendzimuma pāra savienībā, vecāku nereģistrētā kopdzīvē vai ar māti, kas apzināti izvēlējās audzināt bērnu viena? Tāpat grāmatā, ieklausoties pieredzes stāstos un analizējot augstākās raudzes pētījumus, tiek meklētas atbildes uz jautājumu, kā bērnus ietekmē viņu ieņemšana mākslīgās apaugļošanas un/vai surogasijas ceļā, vai tiekot adoptētam kā donoru embrijam? Grāmatu izdeva biedrība “Asociācija “Ģimene””, bet ideja par šādas lasāmvielas nepieciešamību latviešu valodā pieder grāmatas tulkotājai Alīnai Ozoliņai.
 • Gada izskaņā iznāca grāmata “Principiāla dzīvības aizsardzības ētika”. Grāmatā, izmantojot gan konceptuāli analītisko, gan arī ilustratīvo piemēru pieeju, argumentēti aizstāvēta pozīcija, ka nolūks nogalināt un tīšs uzbrukums cilvēka dzīvībai vienmēr ir morāls pārkāpums. Grāmatas autore – sengrieķu valodas filoloģe, portāla “Telos” galvenā redaktore Agnese Irbe.

Tika organizētas izglītojošas konferences

 • Konservatīvās domas konference “DEMOS”. Oktobrī mēs bijām klātesoši unikālas konferences “DEMOS” piedzimšanai. Konferenci rīko biedrība “Konservatīvās domas konference” sadarbībā ar izdevniecību “Kodoka” un portālu Telos. Jau 10. janvārī organizatori aicina tikties konferences III sesijā “Suverenitāte”. Konferences idejas autori un organizatori uzsvēra – “Konferencē mēs mācīsimies saklausīt tautu kā pirmās personas daudzskaitli, kas mitinās konkrētā vietā un laikā un vēlas savu valsti kā kopīgā labuma gādāšanas līdzekli, nevis dažu savtīgu ideologu sapņu kundzību. Konference pulcēs tos Latvijas sabiedriskās domas disidentus, kuri tic, ka Latvijas tauta savā dziļākajā dzīves izjūtā ir konservatīva, uz zemes stāvoša un spītīgi pieķērusies jebkuras veselīgas sabiedriskās kārtības nemainīgajiem pamatiem — ģimenei, tēvzemei, dabas skaistumam, paražām, krietniem tikumiem, godīgam darbam, savam īpašumam — kā paaudzēs lolotiem mīlestības objektiem, kurus ir ne tikai vērts saglabāt, bet arī izkopt un pilnveidot, lai Latvijas nākotnes dēmoss dzīvotu labākā un skaistākā vietā.”
 • Dr. Hanas Konečnas lekcija “Mākslīgā apaugļošana un bērnu tiesības”. Tika aplūkoti jautājumi par surogasiju, dzimumšūnas donēšanas regulējumiem, ar donoru ieņemto bērnu situāciju problēmjautājumi un realā prakse Eiropā.
 • Konference “Bērnu un jauniešu psihoemocionālā veselība – risinājumi izglītības sistēmā”. Mūsdienās bērni un jaunieši saskaras ar dažādiem dzīves izaicinājumiem, kuri dažkārt viņos veicina psihoemocionālās veselības un uzvedības problēmas, kas savukārt, ietekmē gan ģimeni, gan sabiedrību kopumā. Konferenci organizēja Saeimas izglītības, kultūras un zinātnes komisija sadarbībā ar biedrību “Vecāku alianse”. Konferences triju sesiju – “Atkarības un vardarbība”, “Attiecības un ģimene”, “Vērtības un izglītība” videoierakstus var noskatīties šeit.
 • Konference “Seksuālās un reproduktīvās veselības loģistika”. Ar daudzpusīgām aktuālu tēmu un problemātikas analīzēm aizvadīta Kristīgo mediķu biedrības organizētā konference “Seksuālās un reproduktīvās veselības loģistika”. Kā norāda konferences organizatore, biedrības vadītāja Aiga Rotberga, ir svarīgi runāt gan par to, ka cilvēka seksualitāti nevar atraut no personības, gan padziļināti skaidrot, kā reproduktīvo veselību ietekmē smadzeņu darbība, emocijas, attiecības, sociālā spriedze un uzturs.
 • NVO vasaras sesija “Ģimene vispirms: ģimene kā vērtība mūsdienu sabiedrībā”. Biedrības “Asociācija Ģimene” organizētajās vasaras sesijas divās dienās, kurās piedalījās Latvijas nevalstisko organizāciju un vērtību domubiedri, notika darbs trīs darba grupās – Vīrišķības krīze un iespējas, Dzīvības vērtība un Laulība un ģimene – demogrāfijas atslēga. To ietvaros ar nevalstisko organizāciju un ekspertu līdzdalību tika meklēti efektīvākie risinājumi galvenajos problēmjautājumos. Viena no vērtīgākajām pasākuma daļām bija savstarpējo kontaktu un sadarbības veidošana, kas nākotnē pārtop par kopīgiem projektiem un citiem sadarbības veidiem.

Tika īstenoti vērtību projekti

 • Video aplāžu cikls “Laulība un krīzes”. Ar rezultātu – 12 intervijas latviešu valodā ar 12 laulātiem pāriem, īstenojām biedrības “Asociācija “Ģimene”” projektu “Laulības un krīzes”. Sadarbībā ar projekta “Laulība-laimīgi līdz mūža galam?” autoriem Rihardu un Viktoriju Kostigoviem un Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) finansiālo atbalstu kopš janvāra klajā laists sarunu cikls ar 12 laulību pieredzes video stāstiem par laulāto piedzīvotajām krīzēm un galvenais – iziešanu no tām un palikšanu kopā. Visas šī īstenotā projekta video sarunas var noskatīties šeit – https://www.youtube.com/@Lauliba
 • Inovatīva Pāru mentoringa programma “Pāris pārim”. Latvijā izstrādāta inovatīva Pāru mentoringa programma “Pāris pārim”, kuras mērķis ir veicināt pāru attiecību stiprināšanu, attīstot mentordarbību. Programmu paredzēts balstīt pieredzējuša un apmācīta laulāta pāra (mentorpāra) un atbalstu saņemošā – mentorējamā pāra konsultējošās un izglītojošās attiecībās. Kā norāda viena no programmas veidotājām biedrības “Asociācija Ģimene” pārstāve Elīna Kārkla, šis būs vērtīgs resurss, kas risinās īpašas vajadzības un problēmas, ar kurām saskaras pāri savās attiecībās.

Tika veidota sadarbība ar medijiem 

Konservatīvās domas NVO Starptautiskā sadarbība

 • Intervija ar Somijas parlamenta deputāti Paivi Rasanenu. Domnīca pargimeni.lv uz sarunu aicināja Somijas parlamenta deputāti Paivi Rasanenu, kura vēl pirms absolūtās uzvaras tiesā, stāstīja par tiesas prāvas norisi un visā Eiropā gūto rezonansi. Politiķe tika tiesāta par viņas reliģisko ticību un tās iespējamo veicināto apdraudējumu, ko var sajust seksuālās minoritātes.
 • Starptautiskā konference Budapeštā “Pilsoniskais kompass Eiropai”. Tajā kā Latvijas pārstāvis piedalījās biedrības “Asociācija Ģimene” vadītājs Rihards Kostigovs.
 • Ģimeņu kongress Horvātijā. Tajā kā Latvijas pārstāve piedalījās Latvijas Daudzbērnu ģimeņu apvienības valdes priekšsēdētāja Elīna Treija. Viņa uzsver, ka mūsu fundamentālā un pašsaprotamā runas un ticības brīvība ir tā, kas, lai arī to deklarē visas Eiropas Parlamenta septiņas partiju grupas, tomēr saņem vislielāko triecienu.

Un – svinējām svētkus

 • Biedrībai Asociācija “Ģimene” – 15 gadi! Biedrība “Asociācija “Ģimene”” Latvijā jau 15 gadus nemainīgi un nenogurstoši pilda sākumā iezīmēto misiju – “aicināt veidot uz stiprām ģimenēm balstītu sabiedrību, aktualizējot patieso vērtību nozīmi un ikvienas personas atbildīgas rīcības nepieciešamību.” LBDS bīskaps Kaspars Šterns: “Asociācija “Ģimene” ar savu darbību mudina ikvienu apjaust, ka “viss sākas mūsu pašu ģimenē un mūsu laulībā”.

Un – turpinām aicināt būt aktīviem nostājas paudējiem

 • Līdz 5. janvārim PIECELIES! Piecelies un paraksties par apturētā likuma “Grozījumi Notariāta likumā” atcelšanu un referenduma ierosināšanu! Tev vēl ir izvēle!Šobrīd tev ir dota vienreizēja iespēja izvēlēties. Iespēja lemt, kādu ceļu turpmāk iesim mūsu Latvijā – vai saglabāsim cauri paaudzēm pašsaprotamo kārtību, ka laulība tiek slēgta starp vīrieti un sievieti un ģimenes pamatu veido vīrs un sieva, tēvs un māte, nevis vecāks Nr. 1 un vecāks Nr. 2. Caur vērtīgu publikāciju arī portāls TELOS skaidro un aicina parakstīties.
 • Paraksties arī PAR ĢIMENES JĒDZIENU!

  Grozījums Latvijas Republikas Satversmē, Ierosinātājs: “Latvijas vīru biedrība”. Paraksties elektroniski latvija.lv/pv vai www.pargimeni.lv
  Ja Satversmē nebūtu nostiprināta laulība, mēs šobrīd vāktu parakstus pret viendzimuma laulībām, nevis partnerību! Vairāk informācijas: https://pargimeni.lv/piecelies/
 • Reģistrējies unikālai konferencei “Cilvēka un ģimenes identitāte šodien un mūžīgi” 23.-24.02.
  Latvijas “Kristīgo mediķu biedrības” vadītāja Aiga Rotberga aicina: “Ir pienācis laiks mums – mediķiem, skolotājiem, juristiem, politiķiem, NVO pārstāvjiem, draudžu līderiem un visiem, kuriem sirdī deg patiesība – satikties kopīgā diskusijā, uzklausīt vienam otru un apzināt tās cīņas un pat kļūdas, ar ko saskaras katras nozares pārstāvji. Ir laiks uzklausīt citu valstu pieredzi, izprast laiku un saprast, kam gatavoties, kādas stratēģijas veidot turpmākajās cīņās, varbūt iegūt jaunus apstiprinošus argumentus, ko varam izmantot savā ikdienā un galvenais – apzināties, ka neesam vieni, ka ir daudz drosmīgu cilvēku, kas runā, iestājas, tic un nepadodas.” Konferencē laikā no 23. līdz 24. februārim Rīgā tiksies dažādu jomu speciālisti no dažādām valstīm, lai pārrunātu jautājumus, kas saistīti ar cilvēka un ģimenes identitāti. Būs iespēja dzirdēt gan uzrunas un sagatavotas lekcijas, gan arī piedalīties paneļdiskusijās. Pirmās dienas tēma būs “Cilvēka identitāte un dzīvības vērtība. Kas ir cilvēks?”. Tēmas ietvaros klātesošos uzrunās Džefrijs Barovs (Jeffrey Barrows, ASV), Kristīgo ārstu un zobārstu asociāciju vecākais viceprezidents bioētikas un sabiedriskās politikas jautājumos, kurš pēdējos 15 gadus ir veltījis cilvēku tirdzniecības apkarošanai. Pērs Everts (Per Ewert), Zviedrijas Klāfamas institūta, Zviedrijas vadošās kristiešu domnīcas un pētniecības institūta, direktors, pievērsīsies sekulārajam individuālismam, kā arī runās par to, kā tas ietekmē ģimeni un sabiedrību. Savukārt par mākslīgā intelekta ietekmi uz mūsu lēmumiem runās Andreass Vībe (Andreas Wiebe), “Hulbee AG” un “Swisscows” izpilddirektors un dibinātājs. Konferences īpašā viešņa būs Somijas parlamenta deputāte Paivi Rasanena. Kristīgo Mediķu biedrība un biedrība “Asociācija Ģimene” aicina – piesakies, reģistrējies konferencei šeit un – tiekamies 2024. gadā!