+37120034429 [email protected]

Aicinām atļaut slēgt laulību pie notāra un nodrošināt pāriem bezmaksas attiecību konsultācijas

Aicinām atļaut slēgt laulību pie notāra un nodrošināt pāriem bezmaksas attiecību konsultācijas

Biedrībai “Asociācija Ģimene” 2020.gada 9.decembrī bija iespēja piedalīties Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas sēdē, kurā tika skatīts jautājums Par dzīvesbiedru savienības kā ārpuslaulības ģimeņu modeļa sociālās aizsardzības nepieciešamības izvērtējumu. 

Biedrības projektu vadītāja Elīna Kārkla norādīja uz advokāta Laura Liepas nekorektiem izteikumiem, kurus viņš pauda attiecībā par referendumu, un proti – ka tautai jeb sabiedrības vairākumam nav tiesību lemt par cilvēktiesību jeb minoritāšu jautājumiem. Kā piemēru E.Kārkla minēja referendumu par viendzimuma laulību legalizāciju Īrijā, kurā tautai bija tiesības paust savu viedokli. Latvijas iedzīvotājiem ir jādod iespēja ofociāli izteikties par atbalstu dabiskajai ģimenei.

Nepārprotami ir redzams, ka gender ideoloģijas virzītāji ļoti baidās no referenduma par ģimenes jēdzienu Latvijā, jo šobrīd sabiedrībā lielākoties valda konservatīvi uzskati, un gender ideoloģija vēl nav iesakņojusies cilvēku prātos.

Par sociālo realitāti – šobrīd Latvijā ir mājsaimniecības, kurās dzīvo trīs (3!) cilvēki, piemēram, divi vīrieši un viena sieviete. Arī tā ir sociālā realitāte. Pēc Dzīvesbiedru kustības argumentiem arī tādām savienībām būtu tiesības pieprasīt aizsardzību un tiesības uzskatīt sevi par ģimeni. Valstij nav jāatzīst un jāatbalsta visas sociālās realitātes, bet gan jāstiprina un jāveicina tādu dzīvesveidu un attiecību veidošanu, kas ilgtermiņā nodrošina tautas ataudzi un labklājību.

Par Memorandu ģimenes vērtību stiprināšanai. Lai veicinātu tautas ataudzi un stiprinātu Satversmē noteiktās ģimenes vērtības, nevalstiskās organizācijas 2018.gadā izstrādāja Memorandu ģimenes vērtību stiprināšanai, kas cita starpā paredz, ka Latvijas kā stipras un ilgtspējīgas valsts pamats ir ģimene, kas balstīta laulībā starp vīrieti un sievieti. Tā ir labvēlīgākā un drošākā vide bērnu attīstībai. Šādas ģimenes aizsardzība jānodrošina, veidojot valsts politiku, izstrādājot normatīvos aktus un plānošanas dokumentus.

Līdz 2020.gada 8.decembrim Memorandam ģimenes vērtību stiprināšanai pievienojušies:

2785 privātpersonas

62 NVO

41 draudzes

28 uzņēmumi

Par laulību. Šobrīd Latvijā uz 1000 noslēgtajām laulībām tiek šķirtas 464. 2019.gadā ir noslēgtas 12861 laulības un šķirtas 5971 laulības. Gandrīz puse no noslēgtajām laulībām tiek šķirtas! Tas nozīmē, ka daudziem trūkst attiecību veidošanas un uzturēšanas prasmes, kā arī konfliktu risināšanas kompetences.

Aicinām Saeimas deputātus:

1. atvieglot laulības noslēgšanas procedūru, paredzot, ka laulību var noslēgt pie notāra.

2. paredzēt bezmaksas emocionālu atbalstu laulātajiem, kuri nonākuši attiecību krīzē, un pāriem, kuri audzina nepilngadīgu bērnu (-s).

Par attieksmi pret citādo. Jāsaprot, ka ikviens var cienīt un mīlēt cilvēku, nepiekrītot viņa uzskatiem vai dzīvesveidam. Apsaukājot cilvēkus par homofobiem, tiks panākts komunismam jeb diktatūrai līdzīgs efekts, kad cilvēkiem būs savs viedoklis, taču viņi, nevēloties piedzīvot represijas, to paturēs pie sevis. Vai tādā “demokrātijā” mēs turpmāk vēlamies dzīvot?