+37120034429 [email protected]

Par biedrības Asociācija “Ģimene” valdes priekšsēdētāju ievēlēts Rihards Kostigovs

Par biedrības Asociācija “Ģimene” valdes priekšsēdētāju ievēlēts Rihards Kostigovs

2022. gada 4. janvārī norisinājās biedrības Asociācija “Ģimene” valdes vēlēšanas. Biedrības valdē uzsāka darbu trīs jauni valdes locekļi – Rihards Kostigovs, Aija Noreika un Kaspars Herbsts. Par valdes priekšsēdētāju tika ievēlēts Rihards Kostigovs.

Iepriekšējos 12 gadus biedrību Asociācija “Ģimene” vadīja Ilona Bremze, kura mērķtiecīgi strādāja ģimenes vērtību aizstāvībā, veicinot nevalstiskā sektora sadarbību ar valsts institūcijām, rīkojot forumus, piedaloties darba grupās un sanāksmēs, veidojot starptautisku sadarbību un stiprinot nevalstisko organizāciju (NVO) savstarpējo sadarbību.

“Esmu gandarīta, ka Asociācija “Ģimene” jau ilgstoši ir spējusi valstiskā līmenī iestāties par dabiskas ģimenes un laulības institūta aizsardzību. Priecē tas, ka šī jautājuma risināšanā iesaistās arvien jaunas NVO, draudzes, uzņēmumi un privātpersonas.

Ģimeni veido vīrietis un sieviete, un tieši vīriem Dievs ir paredzējis īpašu misiju un atbildību. Likumsakarīgi, ka Asociāciju “Ģimene” kā biedrību ir uzsācis vadīt vīrs, tēvs, Latvijas patriots, kura sirds deg ne tikai par savu ģimeni – sievu un bērniem, bet arī par ģimenes politiku Latvijā.

Novēlu Rihardam Dieva vadību, gudrību, spēku, īstenojot to uzdevumu, ko Dievs ir paredzējis saviem bērniem Latvijā, lai Dieva likumi tiktu nostiprināti.” – uzsver Ilona Bremze.

Rihards Kostigovs – “Vispirms paldies Ilonai Bremzei par līdzšinējo ģimenes vērtību karoga nešanu 12 nenovērtējama darba gadu garumā!

Jēdziens “ģimene” nav kaut kas abstrakts un mistisks. Aiz tā stāvam mēs ikviens, un tas attiecas uz mums visiem – gan lieliem, gan maziem, tādēļ man patiešām ir liels gods un cieša apņemšanās turpināt turēt augsti paceltu šo karogu manas sievas, manu divu meitu un divu dēlu, kā arī sabiedrības priekšā. Šā brīža prioritāte, līdzās ilggadējā darba turpināšanai ir maksimāli veicināt parakstu vākšanu par ģimenes jēdziena nostiprināšanu Satversmē. Šis ir izšķirošs laiks!

Aicinu katru sekot līdzi Asociācijas “Ģimene” un tās domubiedru darbam, tajā iesaistīties, kā arī pašiem būt aktīviem vērtību paudējiem katram savā vietā! Dievs svētī Latviju!”