+37120034429 [email protected]

NVO norāda, ka demogrāfija ir mūsu sabiedrības sirdspuksti

NVO norāda, ka demogrāfija ir mūsu sabiedrības sirdspuksti

NVO pārstāvji, apkopojot reālākos risinājumus šajā pārmaiņu laikā, kad valsts piedzīvo kritiski zemu dzimstības līmeni, izstrādājuši priekšlikumus demogrāfiskās situācijas uzlabošanai. Tie oficiāli iesniegti Ministru prezidentei Evikai Siliņai un Labklājības ministram Uldim Augulim.

Kritisko demogrāfiju jūtam jau gadiem

Ieguldījumi demogrāfijā nav tikai apsverama izvēles iespēja, bet tā ir nepieciešamība un demogrāfija noteikti ir pelnījusi kļūt par valsts politikas prioritāti, stingri norāda biedrības “Asociācija Ģimene” vadītājs Rihards Kostigovs. Biedrība kopā ar biedrību “Vecāku Alianse” un “Kristīgo Mediķu biedrību” aicina valsts līderus neignorēt pamatiedzīvotāju skaita pieauguma izšķirošo nozīmi. Priekšlikumu izstrādātāji atgādina, ka zemais dzimstības līmenis būtiski apdraud mūsu valsts ekonomisko dzīvotspēju, sociālo politiku un ilgtermiņa pastāvēšanu.

“Varas pārstāvji gadiem jau ir brīdināti par demogrāfijas krīzi un jau daudzus gadus esam gaidījuši mirkli, kad demogrāfija tiks izvirzīta kā politikas prioritāte. Esam gatavi nākt palīgā ar priekšlikumiem, kas ir sasniedzami un reāli. Ja vien būs politiskā griba, mūsu nācija var piedzīvot skaistu uzplaukumu,” skaidro biedrības “Vecāku alianse” vadītāja Aira Jēkabsone.

“Kritiskā demogrāfiskā situācija šobrīd jau nelabvēlīgi ietekmē valsti, notiek skolu slēgšanas, teritorijas depopulācija, piedzīvojam nodokļu maksātāju sarukumu un citas negatīvās tendences. Ieguldījumi dzimstības veicināšanā ir ieguldījums mūsu tautas mantojuma un identitātes nepārtrauktībā. Saglabājot iedzīvotāju skaita pieaugumu, mēs saglabājam kultūru, tradīciju un vērtības, kas raksturo mūs kā nāciju,” skaidro “Asociācija Ģimene” vadītājs.

NVO iesniedz konkrētus ierosinājumus

A.Jēkabsone plašāk skaidro, ka NVO pārstāvji piedāvā demogrāfijas uzlabošanā gan ilgtermiņa, gan īstermiņa risinājumus. Tie esot jāmeklē vairākos līmeņos – finansiālajā, vērtību un apkārtējās vides ietekmes jomās. “Jaunie cilvēki bieži neizvēlas veidot ģimenes vai atliek to pēc karjeras izaugsmes. Iemesli tam slēpjas gan vērtību, vides, izglītības un mediju jomās. Viens no svarīgākajiem drošības aspektiem, protams, ir finansiālā drošība. Valstij ir lieliska iespēja šajos visos aspektos ielikt demogrāfiju uzlabojošus elementus,” uzsver “Vecāku alianses” vadītāja.

Nevalstiskā sektora skatījumā vieni no tūlītējiem demogrāfiskās situācijas ietekmējošajiem pasākumiem ir īstenojami pabalstu un pensiju sistēmā, veselīgu attiecību  un ģimenisko vērtību izglītībā, veselības aprūpē ar akcentu par dzīvības saglabāšanu un likumdošanas sfērā mērķtiecīgi izvērtēt katra jauna likuma sākotnējo ietekmi. Primāri nepieciešams noteikt, kādu ietekmi potenciālais likumprojekts atstās uz demogrāfiju.

NVO uzsver, ka valsts ar jau esošajiem resursiem varot sniegt nepieciešamo materiālo atbalstu ģimenēm, bet diemžēl šobrīd esot izteikti daudz finansu pielietojums, kas nav orientēts uz nācijas ilgtermiņa labumu. Labklājības ministrs un Ministru prezidente saņēmuši NVO priekšlikumus gan pagarināt valsts apmaksātā vecāku pabalsta saņemšanu līdz bērna 3 gadu vecumam, gan palielināt bērna piedzimšanas pabalstu 2000 eiro apmērā. Pabalstu jomā iesniedzēji ierosina arī ieviest tā saucamo “Speed-premium”, kas pagarina bērnu kopšanas atvaļinājuma (BKA) un vecāku pabalstu, ja šajā BKA periodā ir pieteicies bērniņš. Būtu nepieciešams arī indeksēt vecāku pabalstu, ja nav gadu strādāts starp BKA, lai varētu mierīgi ņemt vairākus BKA pēc kārtas, īpaši inflācijas gados.

Vērtību izglītība un informācija

Kā vienu no ieviešamām praksēm, NVO pārstāvji saredz valstiskā līmenī pievērst uzmanību un veicināt pirmslaulību kursu nozīmīgumu pāru izglītībā. Viens no priekšlikumiem paredz atcelt pēc šādu pirmslaulību kursu apmeklējuma valsts nodevu par laulības slēgšanu.

Kristīgo Mediķu biedrība, savukārt, akcentē atkarības vielu un azartspēļu pieejamības ierobežošanu, kā arī valsts apmaksāta konsultatīva, informatīva un praktiska atbalsta sniegšanu sievietēm, kuras vēlas veikt mākslīgo abortu.

Šos pasākumus būtu nepieciešams ieviest, lai sasniegtu labākus rezultātus cilvēku izglītošanā par tautas ataudzes nepieciešamību, par bērnu nozīmīgumu pāru attiecībās un dzīvesveidu, kas ietver sevī drosmi un vēlmi veidot kuplas ģimenes. Tas apturētu dramatisko lejupslīdi, kas Latvijā vērojama pēdējo gadu laikā.

NVO pārstāvji un priekšlikumu iesniedzēji norāda, ka ir atvērti sarunām par minētajiem priekšlikumiem.