+37120034429 [email protected]

NVO aicina veidot Demogrāfijas un ģimenes lietu ministriju

NVO aicina veidot Demogrāfijas un ģimenes lietu ministriju

Starptautiskajā Ģimenes dienā nevalstiskās organizācijas, kas apvienojušās Memorandā ģimenes vērtību stiprināšanai aicina spert izšķirošos soļus demogrāfisko problēmu risināšanai Latvijā un veidot Demogrāfijas un ģimenes lietu ministriju.

Apzinoties, ka pēdējo 30 gadu laikā Latvija zaudējusi turpat 1 miljonu cilvēku, šādas ministrijas darbība sekmētu koordinētāku un mērķtiecīgāku pieeju demogrāfisko problēmu risināšanai, kā arī veicinātu tādu nozaru politiku, kas atbalsta ģimenes un veicina iedzīvotāju skaita pieaugumu. NVO norāda, ka kopš 2009. gada ir bijuši dažādi mēģinājumi risināt demogrāfijas jautājumus, taču līdz šim tas ir bijis nepietiekami un nav nesis vēlamos rezultātus, tāpēc ir pienācis laiks rīkoties mērķtiecīgāk.

“Pēdējo 30 gadu laikā Latvijā ir notikušas ievērojamas demogrāfiskās pārmaiņas. Deviņdesmito gadu sākumā Latvijas iedzīvotāju skaits bija aptuveni 2,7 miljoni, šobrīd tas ir samazinājies līdz aptuveni 1,9 miljoniem 2021. gadā. Iedzīvotāju skaita samazināšanos nosaka vairāki faktori, tostarp mērķtiecīgas un sistemātiskas demogrāfiskās politikas trūkums visos publiskās pārvaldes līmeņos,” uz tendencēm norāda biedrības “Asociācija Ģimene” vadītājs Rihards Kostigovs.

NVO ir vienisprātis, ka laikā no 2002. līdz 2009. gadam, kad izpildvaras līmenī strādāja Bērnu un ģimenes lietu ministrija, tika paveikts nozīmīgs darbs demogrāfiskās situācijas uzlabošanā, kas ir būtiski ietekmēja gan dzimstības rādītāju uzlabošanos, gan sekmēja ģimenei draudzīgas vides veidošanos. 2011. gadā tika izveidota Demogrāfisko lietu padome, kurā ietilpa ministriju un nevalstisko organizāciju pārstāvji. Kopš 2016. gada demogrāfisko jautājumu risināšana norisinājās sadarbības platformas ”Demogrāfisko lietu centrs” ietveros Pārresoru koordinācijas centra un Ministru prezidenta padomnieka demogrāfijas jautājumos vadībā, tomēr būtiski ir iztrūkusi politiskā griba uzlūkot demogrāfijas jautājumus kā prioritāti mūsu valstī.

Kā zināms, 2022. gadā Demogrāfisko lietu centrs tika likvidēts, vienlaikus 14. Saeimā uzsāka darbību Ilgtspējīgas attīstības komisijas Demogrāfijas, ģimeņu un bērnu lietu apakškomisija.

“Diemžēl demogrāfiskie jautājumi pēdējo 30 gadu laikā tiek mētāti no likumdevējvaras pie izpildvaras un otrādi. Šobrīd demogrāfiskā situācija ir kritiska, un tieši tāpēc nevalstiskās organizācijas vēršas ar atkārtotu aicinājumu veidot Demogrāfijas un ģimenes lietu ministriju, kas izpildvaras līmenī mērķtiecīgi strādātu ar mūsu tautas pastāvēšanas svarīgāko elementu – cilvēkiem un to vēlmi veidot noturīgas attiecības, kurās dzimst mūsu tautas turpinājums – bērni,” uzsver Latvijas Vīru biedrības vadītājs Andars Ignacs.

Dzimušo skaits Latvijā turpina samazināties – 2022. gadā piedzima 15 535 bērni, kas ir viszemākais dzimstības rādītājs pēdējo 100 gadu laikā un par 10,8% jeb 1885 jaundzimušajiem mazāk nekā 2021. gadā, liecina Centrālās statistikas pārvaldes provizoriskie dati[1]. Lai nodrošinātu tautas ataudzi, summārajam dzimstības koeficientam jāpārsniedz 2,1[2]. Latvijā 2021. gadā tas bija 1,6. Demogrāfi apgalvo, ka, summārajam dzimstības koeficientam nokrītot līdz atzīmei 1,5, iedzīvotāju skaits strauji samazināsies un tā rezultātā var rasties ievērojamas ekonomiskās un sociālās problēmas, turklāt šādu valsti var uzskatīt par izzūdošo nāciju.

R.Kostigovs skaidro NVO nostāju, ka trīs galvenie Demogrāfijas un ģimenes lietu ministrijas izveidošanas priekšrocības un ieguvumi būtu šādi:

  1. Mērķtiecīga un koordinēta pieeja: Demogrāfijas un ģimenes lietu ministrija varētu nodrošināt mērķtiecīgāku pieeju demogrāfiskās krīzes risināšanai, apvienojot nozaru ekspertus un koordinēti veidojot visaptverošu un integrētu pieeju nozares politiku atbilstoši pieejamajiem finanšu un cilvēkresursiem.
  2. Uzlabota datu vākšana un analīze: Demogrāfijas un ģimenes lietu ministrija varētu uzlabot datu vākšanu un analīzi, nodrošinot aktuālu informāciju par iedzīvotāju skaita tendencēm un dinamiku, kā arī demogrāfiskajām problēmām un to risināšanas mehānismiem.
  3. Veicināt ģimenes vērtības: Demogrāfijas un ģimenes lietu ministrija varētu koordinēti popularizēt ģimenes vērtības, veidojot ģimenēm draudzīgāku sabiedrību, kas mudinētu jauniešus veidot ģimenes un radīt bērnus.

Saraksts ar NVO, kas aicina izveidot Demogrāfijas un ģimenes lietu ministriju:

Biedrība “Asociācija “Ģimene””

Biedrība “Peripatos”

Biedrība Latvijas Vīru biedrība

Biedrība IZDZĪVOŠANAS SKOLA

Biedrība Ģimenes atbalsta biedrība “Ģimenes akadēmija”

Biedrība Kristīgo Mediķu Biedrība

Biedrība Brīvības ceļš

Nodibinājums fonds Dzīvības Maize

Biedrība Dievmātes bērnu biedrība

Biedrība Laulāto Tikšanās biedrība

Nodibinājums Invalīdu un mazturīgo senioru atbalsta fonds

Biedrība “Līdzvērtība”

Biedrība Gādīgās rokas

Biedrība Griezes Pastorāts.Garīgais un kultūras centrs.

Biedrība Latvijas Vairogi

Biedrība Tabitas sirds

Biedrība Labdarības biedrība “Nāc gaismā”

Biedrība Eiropas Kristigā Koalīcija

Biedrība “Sieviešu klubiņš” Veiksme””

Biedrība “Vai vari?”

Biedrība Ģimenes Šūpulis

Biedrība Nepaliec Viens

Biedrība Atver acis

Biedrība Palīdzi Otram

Nodibinājums “Mantojums”

Biedrība Jaunatne ar misiju-Liepāja

Biedrība Biedrība “Dzīvais tilts”

Biedrība Voluntieris.lv

[1] https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/2022-gada-latvija-bijusi-zemaka-dzimstiba-pedejos-100-gados.a496336/

[2] https://stat.gov.lv/lv/statistikas-temas/iedzivotaji/dzimstiba/238-dzimuso-skaits-un-dzimstibas-koeficienti

#ĢimeneiDraudzīgi #SIFAtbalstaĢimenes