+37120034429 [email protected]

48 NVO aicina Saeimas deputātus balsot pret Civilās savienības likumprojektu un ļaut tautai izlemt ģimenes jēdziena nākotni

Mēs, zemāk parakstījušies nevalstisko organizāciju pārstāvji, aicinām LR Saeimas deputātus neatbalstīt Civilās savienības likumprojektu, pamatojoties uz zemāk minētajiem argumentiem.

Civilās savienības likumprojekts ir pirmais solis uz plašām izmaiņām sabiedrībā, kur cilvēka sociālās izvēles tiek nostādītas augstāk par bioloģisko realitāti. Kur tēvu varēs aizstāt ar mātes draudzeni un māte kļūs par surogātu divu vīriešu attiecībās. Šādu scenāriju mēs redzam notiekam daudzās valstīs, kurās ir pieņemts viendzimuma partnerattiecību regulējums. Tāpat šo valstu pieredze parāda, ka pēc viendzimuma partnerattiecību pieņemšanas agrāk vai vēlāk seko viendzimuma laulības. Satversmes 110.pants aizsargā laulību starp vīrieti un sievieti, kas tiešā veidā norāda, ka viendzimuma partnertattiecību pieņemšana sevī ietver konstitucionālu apdraudējumu.

Valstīs, kas ieviesušas viendzimuma partnerattiecību regulējumu:

  • tiek ierobežota vārda un ticības brīvība – notiek tiesvedības pret mazajiem uzņēmējiem, politiķiem[1], mācītājiem un citiem cilvēkiem, kuri vēlas dzīvot saskaņā ar savu reliģisko pārliecību;
  • sieviešu sporta veidos piedalās bioloģiski vīrieši, kuri sevi iedomājas esam par sievietēm un fiziskā pārspēka dēļ ieņem pirmās vietas[2];
  • bērniem tiek mācīts, ka viņi nav piedzimuši kā zēni vai meitenes, un ka viņi var izvēlēties, kas viņi vēlas būt, tādējādi veicinot bērnu dzimumidentitātes traucējumus[3];
  • pusaudžiem tiek doti pubertāti bloķējošie un pretējā dzimuma hormoni bez vecāku ziņas[4], un viņu vecāki var tikt administratīvi sodīti vai pat var būt uzsākta kriminālvajāšana.

Civilās savienības likumprojekts ietekmēs bērnu tiesības un labākās intereses, jo katram bērnam ir vajadzīgs tēvs un māte. Šobrīd bērni dzīvo tādā sociālajā realitātē, kur viņiem ir jāpiemērojas pieaugušo sociālajām izvēlēm un bērni no tā var ciest. Šo faktu apstiprina statistika, kas parāda, ka bez tēva uzaugušajiem bērniem ir 9x lielāka iespēja nepabeigt skolu, 5x augstāks pašnāvības risks, 32x augstāks klaiņošanas risks, 20x augstāks uzvedības traucējumu risks, 14x lielāka iespēja kļūt par izvarotājiem.

Laulības institūts Latvijas likumdošanā nepastāv tikai tāpēc, ka tas vēsturiski tur ierakstīts un tiek turpināts tikai kā tradīcija. Galvenais iemesls šim institūtam ir bērna dabīgo tiesību aizstāvība. Tās ir bērna tiesības augt ar viņu bioloģiskajiem vecākiem un vecāku pienākumu stiprināšanu. Ne visiem bērniem ir dāvāta iespēja uzaugt ar saviem vecākiem. Bērns nav vainīgs pie apstākļiem, kādos viņš ir radies, bet viņa labākās intereses ir saņemt pēc iespējas pilnīgāku aprūpi. Civilās savienības likumprojektsnekādā mērā nepalīdzēs bērniem, kuriem nav viena vecāka.

Civilās savienības likumprojekts nerisina nedrošības jautājumu, kas pastāv nereģistrētās attiecībās, jo neviens nevar piespiest divus cilvēkus slēgt nedz laulību, nedz jebkādu līgumu. Tās ir katra cilvēka tiesības uz privāto dzīvi.

Civilās savienības likumprojekts netika izstrādāts demokrātiskā un caurskatāmā ceļā. Neskatoties uz to, ka Tieslietu ministrijas izveidotajā darba grupā bija plaši pārstāvēts nevalstiskais sektors un juridisko zinātņu speciālisti, Civilās savienības likumprojekts netika izstrādāts darba grupā un tika virzīts izskatīšanai Saeimā bez darba grupas akcepta, neinformējot par to darba grupas locekļus.

Civilās savienības likumprojekts nav nepieciešams, lai izpildītu Satversmes tiesas spriedumu lietā Nr.2019-33-01, jo Satversmes tiesas spriedums paredz veikt grozījumus Darba likuma 155.pantā, nevis veidot jaunu likumprojektu, kas nerisina  atvaļinājuma piešķiršanu sakarā ar bērna piedzimšanu.

Civilās savienības likumprojekts līdzinās Saeimā demokrātiskā ceļā noraidītajiem Kopdzīves likumam un Dzīvesbiedru likumam. Civilās savienības likumprojektu virza Jaunā konservatīvās partija (JKP), neskatoties uz to, ka visi JKP 13. Saeimas deputāti balsoja pret Dzīvesbiedru likumu[5], tāpēc nav saprotams, kāpēc JKP, ignorējot likumdevēja iepriekš izteikto gribu, virza saturiski līdzīgu likumprojektu, kuram būs tālejošas negatīvas sekas uz ģimenes un laulības institūtu.

Kopdzīves likums
(noraidīts Saeimā 15.03.2018.)
Dzīvesbiedru likums
(noraidīts Saeimā 20.06.2019.)
Civilās savienības likumprojekts
8. pants. Kopdzīves līguma beigšanās laiks ir:
1) reģistrētā dzīvesbiedra nāves gadījumā – viņa miršanas brīdis;
2) reģistrēto dzīvesbiedru savstarpējas laulības noslēgšanas gadījumā – laulības noslēgšanas brīdis;
3) kopdzīves līguma izbeigšanas pie notāra gadījumā – līdz ar ieraksta par kopdzīves līguma izbeigšanu stāšanos spēkā.
6. pants. Dzīvesbiedru līgums tiek izbeigts ja:
1) dzīvesbiedrs ir miris vai ar tiesas spriedumu izsludināts par mirušu;
2) dzīvesbiedri ir stājušies laulībā viens ar otru;
3) dzīvesbiedri savā starpā vienojas un kopīgi iesniedz notāra iesniegumu par dzīvesbiedru līguma izbeigšanu, kas sastādīts Notariāta likumā noteiktajā kārtībā;
4) tiesa nospriež dzīvesbiedru līgumu izbeigt.
9. pants. Civilās savienības spēks.
(2) Civilā savienība izbeidzas:
1) ar vienas civilās savienības puses nāvi;
2) ja tiesa vienu civilās savienības pusi izsludina par mirušu;
3) ar civilās savienības pušu savstarpējas laulības noslēgšanu;
4) ar civilās savienības izbeigšanu pie notāra;
5) ar tiesas spriedumu par civilās savienības izbeigšanu.

Civilās savienības likumprojektā (CSL) ir nokopētas Civillikuma apakšnodaļas, kas regulē laulāto personiskās tiesības un laulāto mantiskās tiesības. “CSL 7. pants, kas paredz apstākļus izslēgt civilo savienību noslēgšanu, pēc būtības atbilst Civillikuma 35., 37. un 38. pantam, ar izņēmumu, ka laulības, atšķirībā no civilās savienības, nevar noslēgt viendzimuma personas. CSL 10. pants par civilās savienības izbeigšanu pie notāra atbilst Notariāta likuma 325. pantam, kas paredz nosacījumus, kā laulību var šķirt pie notāra un tur ir paredzēts, ka vienlaicīgi jābūt vienošanās par kopīgu pušu mantas sadali, par pušu kopīgo nepilngadīgo bērnu aizgādnības, saskarsmes tiesību izmantošanu un uzturlīdzekļiem. Faktiski par šķiršanu pie notāra regulējums ir identisks. CSL 13. pants par kopīgo mājsaimniecību apvieno Civillikuma 84. un 85. pantu. Atšķirība vien tā, ka ir atmests pienākums būt savstarpēji uzticīgiem, kopā dzīvot, bet viss pārējais ir identisks. Tāpat CSL 14. pants ir identisks Civillikuma 87. panta 1. daļai CSL 15. pants atbilst Civillikuma 88. pantam, 16. pants, savukārt – Civillikuma 89. panta 1. daļai, 18. pants ir praktiski identisks Civillikuma 90. panta 2. daļai, 19. pants atbilst 95. pantam, 20. pants atbilst Civillikuma 96. pantam un 98. pantam.

Uzskatām, ka Civilās savienības likumprojekts radīs vairāk problēmu, nekā atrisinās atsevišķas problēmas, ar kurām saskaras viendzimuma pāri un kuras var risināt notariālā kārtībā bez atsevišķa likuma pieņemšanas.

Uzskatām, ka Satversmes tiesa, lemjot par tēva atvaļinājuma saistībā ar bērna piedzimšanu piešķiršanu mātes seksuālajai partnerei, ir pārkāpusi savas pilnvaras un ietiekusies demokrātiski leģitimēta likumdevēja darbības sfērā.

Uzskatām, ka tik nozīmīgs jautājums kā ģimenes jēdziens, ar to saistītās valsts pamatvērtības un ietekme uz demogrāfiju ir jāizlemj tautas nobalsošanā, tāpēc šobrīd tiek vākti paraksti, lai ierosinātu tautas nobalsošanu[6] par ģimenes jēdziena nostiprināšanu Latvijas Republikas Satversmes 110.pantā[7].

Aicinām Saeimas deputātus balsot pret Civilās savienības likumprojektu un ļaut tautai izlemt ģimenes jēdziena nākotni.

Pateicībā,

Biedrība Asociācija “Ģimene”
Biedrība Latvijas Vīru biedrība
Biedrība “Peripatos”
Biedrība  Ģimenes Šūpulis
Nodibinājums “Mantojums”
BiedrībaNigeste
BiedrībaBiedrība “Vecāku Alianse”
NodibinājumsFonds Dzīvības Maize
Biedrība“ASNE”
BiedrībaViedums
BiedrībaNacionālo karavīru atbalstam
NodibinājumsLatvia Charity Bank
BiedrībaLīdzvērtība
BiedrībaLatvijas Lauku sieviešu apvienība
BiedrībaAustošā Saule
BiedrībaLaulāto Tikšanās biedrība
Biedrība“Aiz žoga”
BiedrībaAzgarda biedrība
BiedrībaKurzemes reģiona audžuģimeņu biedrība”Estere”
BiedrībaBe The Light
Nodibinājums“CARITAS LATVIJA”
BiedrībaĢimenes atbalsta biedrība “Ģimemes akadēmija”
BiedrībaKurzemes reģiona audžuģimeņu biedrība “Estere”
BiedrībaSalnavas muiža
BiedrībaLatviešu Katoļu Studentu un Akadēmiķu Apvienība DZINTARS
Biedrība“Krīzes grūtniecības centrs”
BiedrībaLatvijas Vairogi
BiedrībaPar Jaunu Latviju
NodibinājumsTuvāk Tev
BiedrībaVecumnieku daudzbērnu ģimeņu biedrība “Saulgrieze”
BiedrībaAtver acis
BiedrībaKatoliskā kustība “Par dzīvību”
BiedrībaLatvijas Armijas Veterānu Asociācija
BiedrībaProBonoPublico.Latvia
BiedrībaLatvijas Daudzbērnu ģimeņu biedrība
Biedrība“Dzīvais tilts”
NodibinājumsInvalīdu un mazturīgo senioru atbalsta fonds
BiedrībaIzvēlies brīvību
BiedrībaUNIVERSUM
Biedrība Jaunatne ar Misiju- Liepāja
Biedrība Fonds “Baltijas Reformātu teoloģijas seminārs”
Biedrība Griezes Pastorāts. Garīgais un kultūras centrs.
Biedrība E.L.P.A.
NodibinājumsAttīstības fonds Celies
Biedrība “Gaisma Pasaulē”
Biedrība Labdarības biedrība “Nāc gaismā”
BiedrībaSalnavas muiža
Biedrība Īsta Mīlestība Gaida

[1] https://pargimeni.lv/latvijas-nvo-aicina-somiju-partraukt-kriminalvajasanu-pret-paivi-rasanen/

[2] https://pargimeni.lv/es-esmu-sieviete-teica-virietis/

[3] https://www.nytimes.com/2022/03/15/well/family/support-child-gender-identity-trans-non-binary.html

[4] https://globalnews.ca/news/6399468/bc-gender-change-court/

[5] Balsošanas rezultāti (saeima.lv)

[6] https://latvija.lv/pv

[7] https://pargimeni.lv/