+37120034429 [email protected]

Eksperti par Stambulas Konvenciju

 

Dr.iur. Baibas Rudevskas prezentācija:

B.Rudevska “Stambulas Konvencija starp tiesībām un ideoloģiju”

Tieslietu Ministrijas parlamentārā  sekretāra J.Iesalnieka prezentācija:

Latvijas normatīvā regulējuma atbilstība Stambulas Konvencijas ieteikumiem

Indra Tretjakova, Mg., psych., zinātniskā grāda Dr.psych. pretendente, perinatālā psiholoģe:

Dzimuma identitātes nozīme veselīgas personības attīstībā