+37120034429 [email protected]

Asociācija “Ģimene” apstiprina jauno valdi

Asociācija “Ģimene” apstiprina jauno valdi

Biedrībai “Asociācija Ģimene” jau rit 16. darbības gads, kopš tā kā atvērta nevalstiska organizācija runā par ģimenes, laulības un cilvēka dzīvības svētuma stiprināšanu Latvijas sabiedrībā. Asociācijas pamatdarbību nodrošina septiņi valdes locekļi, kas ir atvērti sadarbībai ar citām NVO, speciālistiem un ģimeņu vērtību aizstāvības aktīvistiem, lai kopā izvirzītu un sasniegtu arvien aktuālus mērķus. “Mēs esam patiesi gandarīti, ka mūsu valdei ir pievienojušies jauni biedri, ir notikusi valdes locekļu maiņa, kurā divi ilggadējie Asociācijas valdes locekļi nodod stafeti jauniem spēkiem,” informē biedrības vadītājs Rihards Kostigovs. Jaunajā apstiprinātajā valdē darbu sāk Andars Ignacs un Alīna Ozoliņa.

Viena no biedrības dibinātājām, ilggadējā vadītāja un valdes locekle Ilona Bremze ir pārliecināta, ka daudzo gadu garumā ir paveikts milzīgs izglītojošs darbs, un nesavtīgā kalpošana idejai un līdzcilvēkiem ir pamanīta un novērtēta. Viņasprāt, viens no lielākajiem sasniegumiem ir, ka Asociācijas darbs atstājis lielu ietekmi politiķu un dažādu NVO vidū, un “šo ietekmi negrauj arī vairāku politisko spēku vērtību nodevība, jo ikdienā jūtams ir sabiedrības lielais atbalsts dabīgas ģimenes atbalstam”. “Esmu gandarīta un pateicīga, ka arī man ir bijusi iespēja būt daļai no lielā Dieva plāna. Es novēlu jaunajai valdei izturību un pilnīgu paļaušanos uz Dieva vadību. Manuprāt, tas ir pārsteidzoši, ka šajā egoisma un savu vēlmju piepildījumu pārņemtajā sabiedrībā vēl aizvien atrodas cilvēki, kuri spēj ilgstoši apvienoties un efektīvi strādāt idejas vārdā. Mani šie aizvadītie 16 gadi Asociācijā ir kā liels brīnums, un saprotu, ka bez Dieva žēlastības un aicinājuma dabīgas ģimenes karogs nebūtu pacelts tik augstu. Diemžēl daudzās Eiropas valstīs un Amerikā tas jau ir samīts,” tā I.Bremze.

“Cilvēka dzīvības vērtība visos laikos ir bijusi aktuāls jautājums” uzsver biedrības “Kustība “Par Dzīvību”” vadītāja Dzintra Bušmane, kura vairāk kā 10 gadus iestājās par dzīvības jautājumiem arī darbojoties Asociācijas valdes sastāvā. “Mūsdienās izpratni par cilvēka dzīvības vērtību ir ietekmē dažādas ideoloģijas, un mums katram ir jāsaprot un jāspēj analizēt publiski pieejamo informāciju, kas bieži vien ved projām no patiesas dzīvības vērtības izpratnes”.

“Neizsakāma pateicība Ilonai Bremzei par Asociācijas apbrīnojami gudro un drosmīgo vadību no sākuma, kad apkārtējiem vajadzēja spēt noticēt idejai līdz brīdim, kad Asociācijas darbs turpina stiprināt daudziem ticību ģimenes vērtību nozīmei. Ir bijis gods darboties kopā ar Ilonu un Dzintru Bušmani, kuras turpinās būt Asociācijas biedri. Mēs visi izsakām pateicību par fantastisko komandas darbu šo gadu garumā.” plašāk stāsta R.Kostigovs.

Abi jaunie valdes locekļi ir cieši sadarbojušies ar Asociāciju “Ģimene”, apliecinot kopīgu redzējumu par stratēģiju un soļiem, ko NVO spēj spert, lai Latvijā nepagurstoši dienas kārtībā tiku celti jautājumi par ģimeni, laulību un dzīvību. Alīna Ozoliņa ir starptautiskās kustības “Bērni Vispirms” (Them before us”) idejas nesēja Latvijā, cieši arī sekojot līdzi vēsmām, kas apdraud dabiskās izpratnes par dzīvību un ģimeni pastāvēšanu un aktīvi reaģējot.

“Es ticu, ka Dievs radīja ģimeni, nevis pašu sabiedrību. Sabiedrība balstās uz ģimeni un ir tik stipra, cik stiprs šodien ir vīrietis savā patiesajā aicinājumā. Mums katram ir jādomā par to, kādu mantojumu mēs atstāsim saviem bērniem,” tā pauž “Latvijas Vīru biedrības” vadītājs Andars Ignacs, kurš arī ir pievienojies Asociācijas “Ģimene” jaunajam valdes sastāvam.

R.Kostigovs norāda, ka jaunās valdes komanda turpinās iedrošināt ikvienu vērtību aizstāvi investēt savas spējas, talantus un resursus mūsu sabiedrības pamatšūnā – ģimene. Viņaprāt, viens no atbildīgākajiem uzdevumiem ir nepagurt strādāt dažādās darba grupās izglītības, dzīvības vērtības, laulības stiprināšanas un ģimenes politikas jomās. Valdē turpina darboties Kaspars Herbsts, Aija Noreika, Inese Krastiņa un Elīna Kārkla.