+37120034429 [email protected]

Aicina IZM sniegt atbildes par seksuālās izglītošanas kursu pedagogiem

Aicina IZM sniegt atbildes par seksuālās izglītošanas kursu pedagogiem

Biedrība “Asociācija “Ģimene””, atsaucoties uz Izglītības un zinātnes ministrijas tīmekļa vietnē publicēto informāciju par studiju kursa pedagogiem “Seksuālā izglītošana: starptautiskā pieeja” (turpmāk – studiju kurss) sagatavošanu līdz jaunā mācību gada sākumam un parakstīto vienošanos ar Latvijas Universitāti par studiju kursa izstrādi, aicina Izglītības un zinātnes ministriju sniegt atbildes uz šādiem jautājumiem:

  1. Pamatojoties uz kādu normatīvo aktu tika uzsākta studiju kursa pedagogiem “Seksuālā izglītošana: starptautiskā pieeja” izstrādes virzība?
  2. Kāds ir zinātnisks un juridisks pamatojums šaurajam skatījumam uz cilvēka veselību un attīstību, izvēloties seksuālās izglītības formātu, nevis, piemēram, veselības mācības vai ģimenes mācības formātu?
  3. Kāda publisko iepirkumu procedūra tika piemērota, izvēloties studiju kursa pedagogiem “Seksuālā izglītošana: starptautiskā pieeja” izstrādātāju?
  4. Kāda ir noslēgtās vienošanās kopsumma?
  5. No kādiem finanšu avotiem tiks nodrošināta studiju kursa izstrāde?
  6. Pēc kādiem kritērijiem tika izvēlēts studiju kursa izstrādātājs (juridiska persona) un piesaistītie speciālisti?
  7. Kā tika izvēlētas UNESCO 2018. gada vadlīnijas kā studiju kursa izstrādes pamats? Kā tika pētīta citu valstu pieredze?
  8. Kā tika izvērtēta UNESCO 2018. gada vadlīniju atbilstība Latvijas normatīvajam regulējumam, t.sk., Izglītības likumam un Ministru kabineta 2016. gada 15. jūlija noteikumiem Nr. 480 “Izglītojamo audzināšanas vadlīnijas un informācijas, mācību līdzekļu, materiālu un mācību un audzināšanas metožu izvērtēšanas kārtība”?
  9. Kā tika izvērtēti izglītības politikas rezultāti seksuālās izglītības jomā valstīts, kur šāda izglītība tiek praktizēta ilgāk kā 15 gadus (laulību statistika, dzimstības rādītāji, abortu skaits dažādās vecumu grupās, STS rādītāji, seksuālās vardarbības rādītāji u.c.)?