+37120034429 [email protected]

76 NVO aicina nostiprināt dabiskas ģimenes definīciju Satversmes 110.pantā

76 NVO aicina nostiprināt dabiskas ģimenes definīciju Satversmes 110.pantā

Septiņdesmit sešas nevalstiskās organizācijas paudušas atbalstu Saeimā iesniegtajam likumprojektam par grozījumiem Latvijas Republikas Satversmē, kas paredz precizēt Satversmes 110. pantu, nostiprinot dabiskas ģimenes jēdzienu.

Iesniegtajā likumprojektā rosināts Satversmes 110. pantu izteikt šādā redakcijā: “Valsts aizsargā un atbalsta laulību — savienību starp vīrieti un sievieti, ģimeni, kas balstīta laulībā, asinsradniecībā vai adopcijā, vecāku un bērna tiesības, ieskaitot tiesības augt ģimenē, kuras pamatu veido māte (sieviete) un tēvs (vīrietis). Valsts īpaši palīdz bērniem invalīdiem, bērniem, kas palikuši bez vecāku gādības vai cietuši no varmācības.”

Nevalstisko organizāciju apvienības pārstāve, biedrības “Asociācija Ģimene” valdes priekšsēdētāja Ilona Bremze uzsver, ka šis ir vēsturisks brīdis, kurā katram, ikvienam deputātam būs jāizdara izvēle, vai tiek atbalstīta un veicināta dabiska Latvijas tautas ataudze, vai izvēle tiek izdarīta par labu tādai dzīvei,  kurā mūsu bērni tiktu dezorientēti gan attiecībā uz savu dzimumu, gan attiecībā uz ģimenes veidošanu. Ja ģimenes jēdziens netiek konstitucionāli nostiprināts un aizsargāts, tad, ņemot vērā neseno Satversmes tiesas spriedumu, mūs diezgan ātri sagaida tāds pats liktenis kā citās valstīs, piemēram, vārda un ticības brīvības ierobežošana, mātes un tēva jēdziena pārdefinēšana uz vecāks Nr. 1 un vecāks Nr. 2, izglītības sistēmas un vērtību maiņa utt. Sabiedrība, kuras centrā ir cilvēka egoistiskās tieksmes, nevis sabiedriskais labums, nav ilgtspējīga.

Vēlamies atgādināt arhibīskapa Jāņa Vanaga Ziemassvētku uzrunā izteikto  vienkāršo, bet precīzo vēlējumu mūsu tautai: “Vīrieši, appreciet savas sievietes, ar kurām jau tāpat dzīvojat kopā kā vīrs ar sievu! Sievietes, nesamierinieties ar ko mazāk! Lai bērni dzimst un uzaug ģimenē pēc Svētās Ģimenes skaidrā un saprotamā parauga! Un tie, kas esat viens otram solījušies – pieņemiet lēmumu gādāt, ka paliekat kopā priekos un bēdās, bagātībā un nabadzībā, slimībā un veselībā, līdz kamēr pats Dievs jūs šķirs laicīgā nāvē. Lai tas ir jūsu gods un cieņa! Mūsu jaunā gada apņemšanās lai būtu – atjaunosim latviešu valodu! Atdosim atpakaļ patieso nozīmi vārdiem “draugs” un “draudzene”. Draugiem nedzimst bērni, bet gan vīram un sievai. Bērni neuzaug pie draugiem, bet pie tēva un mātes.”

Lai Latvija varētu pastāvēt un attīstīties, neiekrītot vēl dziļāk demogrāfiskajā bedrē, likumdevējam Satversmē ir jānostiprina dabiskas ģimenes tiesiskā atzīšana, aizsardzība un atbalsts, jāaizsargā bērnu tiesības uz tēvu kā vīrieti un māti kā sievieti.

Mūsu pienākums ir šādu ģimenes definīciju nostiprināt Satversmē!

Šis ir vēsturisks brīdis un vēsturiska izšķiršanās, tāpēc aicinām ikvienu deputātu atbalstīt iesniegtos grozījumus!

Biedrība Asociācija Ģimene
Biedrība Vecāku Alianse
Biedrība Kustība ” Par Dzīvību”
Biedrība Krīzes grūtniecības centrs
Nodibinājums Nodibinājums CARITAS LATVIJA
Biedrība “Laulāto Tikšanās” Starptautiskā apvienība
Nodibinājums
Nodibinājums “Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas Diakonijas centrs”
Nodibinājums Ģimenes izglītības un attīstības fonds “ĀBEĻZIEDS”
Biedrība Biedrība “Ģimenes akadēmija”
Biedrība Latvijas daudzbērnu ģimeņu biedrību apvienība
Biedrība Īsta Mīlestība Gaida
Biedrība Jaunatne ar Misiju-Liepāja
Biedrība Jauns Sākums
Biedrība Christian Motorcyclists Association Latvia
Biedrība Nacionālā Savienība “Taisnīgums”
Biedrība Austošā Saule
Biedrība Latvijas Vairogi
Biedrība Par Jaunu Latviju
Nodibinājums Nodibinājums Dzīvībai
Nodibinājums Gulbenes Evaņģēliski luteriskā draudze
Biedrība Karostas mantojums
Biedrība Gaisma Pasaulē
Biedrība Nepaliec Viens
Biedrība Emavas ceļš
Biedrība Biedrība IZDZĪVOŠANAS SKOLA
Biedrība Mūsu bērni
Biedrība Dzīvais tilts
Biedrība Suverēnā vara
Biedrība Voluntieris.lv
Biedrība Par sportisku sabiedrību
Biedrība BIEDRĪBA UNIVERSUM
Nodibinājums Starpkonfesionālā Tautas lūgšanu sapulce “Dievs, svētī Latviju!”
Biedrība Sieviešu resursu centrs “Prieks”
Biedrība Be The Light
Biedrība RMC Racing team
Biedrība Atver acis
Biedrība Elpa
Biedrība Garīgais Centrs – Atdzimšana
Biedrība Gaujaslīči
Nodibinājums Liepājas Svētās Trīsvienības baznīcas atjaunošanas fonds
Biedrība Sabiedrības atbalsta biedrība MZL
Biedrība Nigeste
Nodibinājums NODIBINĀJUMS”DAUDZFUNKCIONĀLAIS CENTRS ĢIMENEI , AUNATNEI, SABIEDRĪBAI”
Biedrība Valles klēts
Biedrība Ģenerāļa Pētera Radziņa biedrība
Biedrība UZ JAUNO KRASTU
Nodibinājums Fonds “Tuvāk Tev”
Biedrība Biedrība “Tabitas Sirds”
Nodibinājums Attīstības fonds “Celies”
Biedrība Biedrība “Nacionālo karavīru atbalstam”
Biedrība Sieviešu klubiņš “Veiksme”
Biedrība Biedrība SK Ziemeļpols
Biedrība Biedrība ProBonoPublico.Latvia
Biedrība biedrība “Jūrmalas attīstībai un vides aizsardzībai”
Biedrība Aiz žoga
Biedrība Biedrība Ģimeņu skolu apvienība
Biedrība STREETBASKET
Biedrība Palīdzi Otram
Nodibinājums Fonds Dzīvības Maize
Biedrība Latvijas Armijas Veterānu Asociācija
Biedrība “Īstās Mājas”
Biedrība Life Changing Fund
Biedrība BIEDRĪBA MĒRĶĪ
Biedrība Dagdas invalīdu brālība NEMA
Biedrība Latviešu Katoļu Studentu un Akadēmiķu Apvienības Dintars
Biedrība Latviešu Kultūras fonds Īrijā
Biedrība Latvijas armijas veterānu asociācija
Biedrība Biedrība “”Dievmātes Bērnu Biedrība””
Biedrība Griezes Pastorāts. Garīgais un kultūras centrs.
Biedrība Biedrība Viedums
Biedrība CENTRA PARTIJA
Nodibinājums Nodibinājums “Fonds Alfa Latvija”
Biedrība Saules stari Viļakai
Biedrība Iļģuciema daudzbērnu ģimeņu biedrība IB PĒRLE
Biedrība Stopiņu novada daudzbērnu ģimeņu biedrība Māra
Biedrība Vecumnieku daudzbērnu ģimeņu biedrība Saulgrieze