Viņi teica, ka nekas nemainīsies – ZVIEDRIJA

Viņi teica, ka nekas nemainīsies – ZVIEDRIJA

Zviedrija jau pagājušajā gadsimtā tika uzskatīta par “progresīvu” ideju valsti. Ne velti sabiedrībā tiek lietots jēdziens “zviedru ģimene”, ar to saprotot vairāku pieagušu cilvēku attiecības.

Pēc ILGA-Europe (the European Region of the International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans & Intersex Association) vērtējuma Zviedrija atrodas 10.vietā Eiropā. Šo vietu nosaka konkrēti kritēriji, ko ILGA-Europe ir noteikusi, lai vērtētu valsts tā saucamo draudzīgumu LGBT personām. No definētajiem kritērijiem Zviedrija ir ieviesusi 63%. Salīdzinājumam – Latvija ir 41.vietā ar 17% ieviestiem kritērijiem.

ILGA-Europe kritēriji iedalās vairākās kategorijās:

 1. Vienlīdzība un nediskriminācija
 2. Ģimene
 3. Naida noziegumi un naida runa
 4. Likumiska sociālā dzimuma atzīšana un ķermeņa integritāte
 5. Pilsoniskā sabiedrība
 6. Bēgļi

Attiecībā uz ģimenes jautājumiem kritēriji ir sekojoši:

 1. Laulību vienlīdzība
 2. Reģistrētās partnerattiecības (līdzīgas tiesības kā laulībai)
 3. Reģistrētās partnerattiecības (ierobežotas tiesības)
 4. Kopdzīve
 5. Nav konstitucionālu ierobežojumu laulības jautājumā
 6. Abpusējā bērnu adpocija
 7. Otra vecāka bērna adopcija
 8. Automātiskā vecāku tiesību atzīšana
 9. Mākslīgā apaugļošana (pāriem)
 10. Mākslīgā apaugļošana (vienam cilvēkam)
 11. Transpersonu vecāku tiesību atzīšana

Šobrīd Latvijā aktīvi tiek lobēta ideja par partnerattiecību likumisku atzīšanu un tiesībām reģistrēt kopdzīvi viendzimuma pāriem. Kā viens no argumentiem tiek minēts – jūsu dzīvi tas nekādā mērā neietekmēs. Tai pat laikā LGBT aktīvisti izmanto jebkuru iespēju, lai panāktu augstāk minēto kritēriju ieviešanu. Kāpēc viņi to dara? Jo tā ir viņu pārliecība un dzīvesveids, turklāt ir cilvēki, kuriem par šo interešu lobēšanu tiek maksāta atlīdzība.

Paskatīsimies, kas ir mainījies Zviedrijā, kopš ir pieņemts partnerattiecību regulējums.

Zviedrijā partnerattiecību regulējums ir pieņemts 1995.gadā.

2002.gadā viendzimuma pāriem tika atļauta bērnu adopcija – abu viendzimuma partneru un viendzimuma partnera bioloģiskā bērna adopcija.

2009.gadā tika mainīta laulības definīcija, paredzot, ka laulība turpmāk būs dzimumneitrāla. Kopš laulības definīcijas izmaiņu spēkā stāšanās partnerattiecības vairs netiek reģistrētas. Līdz šīm izmaiņām noslēgto partnerattiecību statuss palika nemainīgs.

2009.gadā Zviedrijas baznīca pieņēma lēmumu laulāt viendzimuma pārus. Kopš tā brīža kristīgajās baznīcās vairs nevar sludināt to, kas rakstīts Bībelē.

LGBT darbības galamērķis ir laulības jēdziena pārdefinēšana, nevis partnerattiecību regulējums, kas savā būtībā ir starpstadija ceļā uz laulības jēdziena izmaiņām.

Šo izmaiņu rezultātā bērniem visos vecumposmos tiek mācīta dzimumneitrāla pieeja jeb tā saucamā GENDER ideoloģija. Kāpēc mēs to saucam par ideoloģiju? Jo tā nav balstīta fiziskajā realitātē un bioloģijā. Tā balstās uz cilvēka priekšstatu par sevi un savām iedomām. Tā ir specifiska pasaules uztvere, kas paģēr, ka cilvēka bioloģiskais ķermenis var dzīvot atrauti no emocijām un domāšanas procesiem. Būtībā tie ir centieni normalizēt psihiskos traucējumus – dzimumidentitātes traucējumi (gender dysphoria).

Zviedrijā bērnu apmācības (welcoming schools) nodrošināšanai tiek izdoti dažādi mācību līdzekļi, kas balstīti GENDER ideoloģijā, lai bērniem jau sākumskolā macītu dažādus GENDER jēdzienus (Cisgender, Gender Binary, Gender Expansive, Gender Expression, Gender Identity, Intersex, Non-Binary, Sex Assigned At Birth, Transgender or Trans) un seksuālos jēdzienus (Bisexual, Gay, Heterosexual, Lesbian, Pansexual, Sexual Orientation, LGBTQ, Queer). Nodarbībās bērnu prāts tiek apstrādāts ar GENDER ideoloģiju, kas savā būtībā ir vardarbība pret bērniem, jo bērnu psihe ir trausla un sargājama. Ne velti jebkuram kino saturam ir vecuma ierobežojumi. Taču Zviedrijas skolās bērni jau kopš mazotnes jau tiek pakļauti GENDER ideoloģijai.

Tāpat Zviedrijas skolēniem tiek nodrošināta seksuālā izglītošana. To nodrošina tā saucamā Papardes zieda klona organizācija RFSU, kas tāpat kā Papardes zieds ir International Planned Parenthood Federation (IPPF) partnerorganizācija. Šī nevalstiskā organizācija ne tikai izglīto bērnus un jauniešus, bet arī ražo un tirgo prezervatīvus, lubrikantus, seksa rotaļlietas un grūtniecības testus. Organizācijas izdotajos materiālos, kas paredzēti jebkura vecuma cilvēkiem un ir brīvi pieejami internetā, var lasīt par dažādām seksuālām praksēm, ģenitāliju uzbūvi, erogēnām zonām, masturbāciju, detalizētu aprakstu par priekšspēli, orālo, vaginālo un  anālo seksu neatkarīgi no dzimuma u.c. Materiālu veidotāji mudina bērnus un jauniešus nesekot noteikumiem jeb pridekšstatiem par pieņemamo un nepieņemamo.

Tā ir bērnu un jauniešu seksualizācija jeb mudināšana uz agrīno seksuālo attiecību uzsākšanu, kā arī uz seksuālām atkarībām.

Psihiski vesela cilvēka pazīme ir tā, ka viņš spēj apzināties un ievērot citu cilvēku un savas emocionālās un fiziskās robežas. Ja bērnībā tiek pārkāptas cilvēka fiziskās vai emocionālās robežas, tas var atstāt negatīvu ietekmi uz cilvēka dzīvi.

GENDER ideoloģija, kas sevī ietver plašas pārmaiņas ikviena sabiedrības locekļa dzīvē, atstāj negatīvu ietekmi uz VISU sabiedrību, īpaši uz bērniem.