Tikšanās ar Eiropas Parlamenta Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības delegāciju

Tikšanās ar Eiropas Parlamenta Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības delegāciju

Eiropas Parlamenta FEMM (Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības) komisitejas deputāte Marijana Petir  uzsvēra ģimenes lomu bērna personības attīstībā un cilvēka tiesības uz dzīvību.

No 2015.gada 16.februāra līdz 18.februārim Latvijā viesojas Eiropas Parlamenta FEMM (Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības) komitejas delegācija. Vizītes mērķis ir pārrunāt Latvijas prioritātes dzimumu līdztiesības jomā, kā arī plānoto sadarbību ar Eiropas Parlamentu.

Savu darba vizīti FEMM komitejas pārstāvji uzsāka 2015.gada 16.februārī, tiekoties ar Latvijas nevalstiskajām organizācijām, kuru darbība ir saistīta ar sieviešu tiesību aizsardzību, tai skaitā, biedrību „Asociācija Ģimene”.

Biedrība „Asociācija Ģimene” iepazīstināja klātesošos ar savu redzējumu par dabīgas ģimenes kā sabiedrības pamatšūnas vērtību un aizsardzību un  cilvēka ķermeņa un dzīvības vērtību no ieņemšanas brīža.

Tāpat biedrība „Asociācija Ģimene” uzsvēra, ka dzimumu līdztiesība nevar tikt skatīta atrauti no katra dzimuma individuālajām spējām un bioloģiskajām atšķirībām, kā arī izvēles brīvību izglītības, profesijas un nodarbošanās izvēlē. Eiropas Parlamenta deputāte un FEMM komitejas locekle Marijana Petir atzinīgi novērtēja biedrības „Asociācija Ģimene” darbību.

Marijana Petir  uzsvēra, ka dzimumu līdztiesības jautājums nevar tikt skatīts atrauti no sieviešu dažādajām interesēm un dzīves uztveres. Tāpat deputāte akcentēja  ģimenes svarīgo lomu bērna personības tapšanā un norādīja, ka katrai valstij primāri ir jārada priekšnoteikumi un apstākļi, lai sievietes un vīrieša izvēle būtu par labu dzīvībai un ģimenei.