Biedrības „Asociācijas Ģimene” līdzdalība dzimumu līdztiesības politikā

Biedrības „Asociācijas Ģimene” līdzdalība dzimumu līdztiesības politikā

„Asociācija Ģimene” 2013. gada 23. oktobrī parakstīja līgumu ar Sabiedrības integrācijas fondu par projekta „Pilsoniskās sabiedrības un iedzīvotāju līdzdalība dzimumu līdztiesības politikas izstrādē un īstenošanā” 2013. gada darba plāna īstenošanu EEZ finanšu instrumenta 2009. – 2014. g. perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammas “Nevalstisko organizāciju darbības atbalsta programma”. Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Projektu finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts.

Lasīt tālāk