Vairāk nekā četrdesmit NVO izsaka atbalstu iniciatīvai “Par dabiskas ģimenes aizsardzības nostiprināšanu Latvijas Republikas Satversmē”

Vairāk nekā četrdesmit NVO izsaka atbalstu iniciatīvai “Par dabiskas ģimenes aizsardzības nostiprināšanu Latvijas Republikas Satversmē”

Virkne NVO, kuras parakstījušas Memorandu ģimenes vērtību stiprināšanai, tās pārstāvji, kā arī citas privātpersonas, kas apvienojušās kopīgā domnīcā, izsaka atbalstu iniciatīvai “Par dabiskas ģimenes aizsardzības nostiprināšanu Latvijas Republikas Satversmē”. Vakar 2020.gada 26.novembrī pilsonisko iniciatīvu  platformā “Mana Balss” to iesniedza četru bērnu tēvs, arhitekts Jānis Biķis. NVO pārstāvji izsaka pateicību iniciatīvas iesniedzējam, un ir aicinājuši viņu pievienoties kopējai domnīcai. 
Atgādinām, ka 2020.gada 12.novembrī izsludinātais Satversmes tiesas (ST) spriedums par tēva atvaļinājuma piešķiršanu bērna mātes partnerei, ir radījis sabiedrībā lielu satricinājumu un raisījis neizpratni par ST lēmuma atbilstību Latvijas Republikas Satversmes burtam un garam. Stājoties amatā, tiesnesis sniedz svinīgo solījumu jeb tiesneša zvērestu būt godīgam un taisnīgam, uzticīgam Latvijas Republikai, vienmēr censties noskaidrot patiesību, tiesu spriest saskaņā ar Satversmi un  citiem likumiem. Sabiedrībai rodas pamatotas šaubas par to, vai tiesas lēmums ir bijis politiski neatkarīgs, liekot lēmējvarai paplašināt ģimenes līdzšinējo izpratni, “ielasot” tajā jebkuru sociālo realitāti un ignorējot Satversmē jau noteiktās konstitucionālās vērtības.
Uzskatām, ka sabiedrībai tik svarīgā jautājumā Latvijas tautai un tās likumiski ievēlētajiem pārstāvjiem Saeimā ir tiesības izteikt savu galavārdu.

Aicinām iedzīvotājus būt aktīviem, paust savu viedokli, iestājoties par dabiskas ģimenes aizsardzību un balsot portālā Mana Balss, tiklīdz iniciatīva būs aktivizēta.

NVO sektoram un privātpersonām ir iespēja parakstīt un pievienoties Memorandam ģimenes vērtību stiprināšanai. Vairāk informācijas par to biedrības “Asociācija ģimene” mājas lapā: http://asociacijagimene.lv/memorands/