Latvijas nevalstiskās organizācijas aicina Somijas varas iestādes pārtraukt kriminālvajāšanu pret Päivi Räsänen

Latvijas nevalstiskās organizācijas aicina Somijas varas iestādes pārtraukt kriminālvajāšanu pret Päivi Räsänen

24. janvārī Somijas tiesas priekšā stāsies ārste, deputāte, piecu bērnu māte un septiņu bērnu vecmāmiņa Päivi Räsänen. Apsūdzība izvirzīta par laulības un cilvēka seksualitātes atspoguļojumu kādā 2004. gada izdotajā brošūrā, par viedokli 2019. gada radio diskusijā un ierakstu 2019. gada vietnē Twitter.

Somija ir demokrātiska valsts, kas atrodas netālu no Latvijas, un tā ilgus gadus ir bijusi paraugs demokrātiskas sabiedrības veidošanā un nostiprināšanā, kurā katram iedzīvotājam ir tiesības cieņpilni paust savu viedokli, balstoties uz savu reliģisko un filozofisko pārliecību.

Latvijas nevalstiskās organizācijas uzskata, ka apsūdzības, kas izvirzītas pret Päivi Räsänen ir nepamatotas un cilvēka cieņu un vārda brīvību aizskarošas!Jebkuram Eiropas Savienības pilsonim, ir tiesības atklāti paust viedokli un diskutēt par dažādiem sabiedrībai nozīmīgiem jautājumiem, t.sk., citējot Bībeli, ja tas ir nepieciešams.

Eiropas Padomes Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas devītais un desmitais panti nosaka, ka – ikvienam cilvēkam ir tiesības uz domu, apziņas un reliģijas brīvību, kā arī ka ikvienam ir tiesības brīvi paust savus uzskatus. Līdz ar to, Somijas varas iestāžu centieni ierobežot vārda brīvību ir prettiesiski un neatbilst starptautiskajiem cilvēktiesību dokumentiem!

Latvijas nevalstiskās organizācijas izsaka atbalstu Päivi Räsänen un pateicas par centieniem saglabāt vārda un ticības brīvību Somijā, kā arī pievienojas Päivi Räsänen teiktajam – “Tagad ir pienācis laiks, lai kristieši runātu par patiesību, kas rakstīta Bībelē. Jo ilgāk mēs klusēsim, jo vairāk tiks ierobežota vārda un ticības brīvība.”[1]

Latvija 2004. gadā pievienojās tādai Eiropas Savienībai, kurā katram pilsonim ir vārda un ticības brīvība, tāpēc Latvijas nevalstiskās organizācijas aicina Somijas varas iestādes pārtraukt kriminālvajāšanu pret Päivi Räsänen, un nodrošināt katram pilsonim tiesības uz vārda un ticības brīvību.

Gadījuma kopsavilkums:

Policijas izmeklēšana pret Päivi Räsänen tika sākta 2019. gada jūnijā. Būdama aktīva Somijas luterāņu baznīcas locekle, viņa uzrunāja savas draudzes vadību un apšaubīja tās oficiālo pozīciju atbalstīt LGBT pasākumu “Pride 2019”, pievienojot Bībeles citātu. Päivi Räsänen jau vairākkārtīgi ir bijusi uz ilgstošu nopratināšanu policijā par saviem uzskatiem , un viņai bija jāgaida vairāk nekā gads, līdz ģenerālprokurors izlems, vai turpināt apsūdzību. Šāds lēmums tika pieņemts 2021. gada aprīlī. ADF International turpina atbalstīt Päivi Räsänen aizstāvību un tiesības ikvienam brīvi paust savu pārliecību.

Päivi Räsänen ir bijusi Somijas parlamenta deputāte kopš 1995. gada un Iekšlietu ministre no 2011. līdz 2015. gadam. Viņa ir ārste, piecu bērnu māte un septiņu mazbērnu vecāmāte.

“Vārda brīvība ir viens no demokrātijas stūrakmeņiem. Somijas ģenerālprokurora lēmums izvirzīt šīs apsūdzības Päivi Räsänen rada baiļu un cenzūras kultūru. Ja tādi apņēmīgi sabiedrības kalpi kā Päivi Räsänen tiek apsūdzēti par savas dziļi sakņotas pārliecības paušanu, tas samazina ikviena tiesības brīvi runāt,” sacīja Pols Kolmans, ADF International izpilddirektors un grāmatas “Censored” autors.

Patiesā cieņā,

Latvijas Nevalstiskās organizācijas:

BiedrībaKrīzes grūtniecības centrs
Biedrība” Ģimenes atbalsta biedrība “Ģimenes akadēmija””
Biedrība“Nigeste”
Biedrība“Mūsu bērni”
BiedrībaAsociācija “Ģimene”
NodibinājumsAttīstības fonds Celies
BiedrībaAustošā Saule
BiedrībaBe The Light
BiedrībaBiedrība “Peripatos”
BiedrībaBIEDRĪBA UNIVERSUM
BiedrībaBrīvības ceļš
BiedrībaDaudzbērnu ģimeņu biedrība “Puzle”
NodibinājumsFonds “Tuvāk Tev”
BiedrībaĢimenes Šūpulis
BiedrībaĪsta mīlestība gaida
BiedrībaIZDZĪVOŠANAS SKOLA
BiedrībaKurzemes reģiona audžuģimeņu biedŗība”Estere”
NodibinājumsLatvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas Diakonijas centrs
BiedrībaLatvijas Vairogi
BiedrībaLatvijas vīru biedrība
BiedrībaNepaliec Viens
Nodibinājumsnodibinājums “Latvia Charity Bank”
BiedrībaPar Jaunu Latviju
BiedrībaProBonoPublico.Latvia
BiedrībaVecāku Alianse
BiedrībaLatvijas armijas veterānu asociācija

[1] https://www.youtube.com/watch?v=VyDunzvmGTc