Konservatīvā sabiedrības daļa mobilizējas dabiskas ģimenes aizsardzībai, izveidojot domnīcu

Konservatīvā sabiedrības daļa mobilizējas dabiskas ģimenes aizsardzībai, izveidojot domnīcu

Pēc 12. novembra Satversmes tiesas sprieduma par tēva atvaļinājuma piešķiršanu bērna mātes draudzenei – lesbietei konservatīvu uzskatu pārstāvji aktivizējušies savu likumisko tiesību aizstāvībai.

Šai laikā dabiskas ģimenes aizstāvji izveidojuši domnīcu. Tās pamatu veido biedrības, kuras izstrādāja Memorandu ģimenes vērtību stiprināšanai, kā arī daudzi jaunpienācēji – dažādu jomu eksperti no privātā un valsts sektora, NVO, draudžu un uzņēmumu pārstāvji, juristi, politiķi, radošā inteliģence. Memoranda vadmotīvs ir – Latvijas kā stipras un ilgtspējīgas valsts pamats ir ģimene, kas balstīta laulībā starp vīrieti un sievieti. Tā ir labvēlīgākā un drošākā vide bērnu attīstībai.
Ilona Bremze, biedrības “Asociācija Ģimene” valdes priekšsēdētāja, sociālā darba maģistre darbam ar ģimenēm, ilgus gadus darbojusies Demogrāfijas lietu padomē pie Ministru kabineta, ir norūpējusies: “Nevaram piekrist nesen izskanējušam aicinājumam, kuru pauduši psihologi, ka bērnu tiesību labākajās interesēs ir dot viņiem iespēju augt geju un lesbiešu savienībās, un LR Saeimas pienākums ir nodrošināt bērna juridisko aizsardzību. Mūs cenšas maldināt, apgalvojot, ka homoseksuālu cilvēku attiecību legalizēšana un līdzšinējā ģimenes jēdziena paplašināšana, neietekmēs citu dzīves. Tas ir šaurs skatījums, jo uz sabiedrību jālūkojas ilgtermiņā makrolīmenī. Ģimeņu disfunkcijas pieaugs, radot jaunas sociālās problēmas. Tas, savukārt, negatīvi ietekmē gan demogrāfiju, gan ekonomiku, gan valsts attīstību kopumā. Politiķiem būtu vairāk jādomā, kā palīdzēt nepilnajām un daudzbērnu ģimenēm, stiprinot to funkcionalitāti un sniedzot finansiālu atbalstu.

Medicīnas doktors Enoks Biķis, kādreizējais ilggadējais Latvijas pediatru asociācijas prezidents, LU MF asociētais profesors: “Ģimenes vērtību saglabāšana un stiprināšana sabiedrībā ir ļoti nozīmīga priekš nākošajām paaudzēm. Kā ārsts ar vairāk nekā 50 gadu darba praksi bērnu veselības aprūpē un pamatojoties uz savām zināšanām bioloģijā un ģenētikā, esmu pārliecināts, ka homoseksuālisms jāuzskata par būtisku novirzi no normas, un tas ir postošs faktors bērnu audzināšanā attiecībā uz harmoniskām, veselīgām un tradicionālām ģimenes vērtībām. Ja bērns ģimenē nepiedzīvo pretējā dzimuma klātbūtni, tas var izraisīt nedrošību, stresu, kā arī emocionālas grūtības, kas negatīvi ietekmē tā veselību.”

Mg.Psych.Daiga Daize, kognitīvi biheiviorālā psihoterapeite: “Ir ļoti svarīgi nejaukt jēdzienus “vecāku intereses” un “bērnu intereses” – tas ir būtiski gan likumdevējiem, gan sabiedrībai kopumā, un, manuprāt, ir nepieļaujami, ka psihologi rāda negatīvu piemēru, veicinot sagrozītas informācijas izplatīšanos un tādā veidā pastiprinot sabiedrības šķelšanos. Protams, cilvēka seksuālā orientācija nedrīkst būt par iemeslu sociālai diskriminācijai un cilvēkiem ar citādu seksuālo orientāciju ir pilnas tiesības saņemt tādu pašu sociālo nodrošinājumu kā jebkuram citam. Taču pirms rosināt mainīt likumus, paplašinot homoseksuālu pāru tiesības attiecībā uz bērnu audzināšanu, būtu jāvērtē, vai šie likuma grozījumi neietekmēs bērnu tiesības, it īpaši ņemot vērā ka bērnu iespējas aizstāvēt sevi ir daudz vairāk ierobežotas. Tieši tāpēc pieaugušajiem – neatkarīgi no seksuālās piederības, ir pienākums pirmkārt rūpēties par bērnu tiesību ievērošanu. Aicinu kolēģus neatbalstīt un nesekot Latvijas psihologu iniciatīvas “Par tiesiskumu bērnu un ģimeņu aizstāvībai” aicinājumam, kas mudina Latvijas Republikas Saeimu lemt par likuma grozījumiem.

Domnīcā ietilpstošās organizācijas, speciālisti un privātpersonas  ir  paudušas gatavību atbalstīt pilsonisko iniciatīvu “Par dabiskas ģimenes aizsardzības nostiprināšanu Latvijas Republikas Satversmē”,  kas 26. novembrī tika iesniegta platformā “Mana Balss”, un  ir gatavi to parakstīt,  tiklīdz tā tiks aktivizēta. Aicinām visus pievienoties pilsoniskās iniciatīvas atbalstītājiem, un parakstīt to, tiklīdz tā būs publicēta.  Sekojiet līdzi  aktuālajai informācijai portāla “Mana balss”.