Grib iegūt un uzkrāt datus par Latvijas skolēnu seksualitāti

Grib iegūt un uzkrāt datus par Latvijas skolēnu seksualitāti

Vairāk nekā 50 skolēnu vecāku, kultūras un izglītības jomas pārstāvji un juristi pauž bažas par LGBTQ  kopienas mēģinājumu slepus, bez vecāku piekrišanas iegūt datus par vidusskolēnu dzimumidentitāti, seksualitāti, piedāvājot viņiem mulsinošus, dažādus provokatīvus variantus. LGBTQ  kopiena ir  publicējusi  “The Free project”, kura mērķis, kā minēts pētījuma aprakstā, ir iegūt vairāk informācijas par tiem skolēniem, kuri “sevi identificē kā lesbietes, gejus, biseksuāļus, transpersonas, vai kvīrus (LGBTQ), vai arī tos, kuri vēl nav pārliecināti par savu seksuālo orientāciju vai dzimuma identitāti.”

Aptaujai nav brīdinājuma par vecuma ierobežojumiem. Tās sākumā ir aicinājums apliecināt savu „informēto piekrišanu”, ka aptaujā būs privāti jautājumi, ka jautājumi var izraisīt nepatīkamas emocijas, ka aptauju var pārtraukt un, ka iegūtā informācija tiks uzglabāta uz atsevišķa servera.

 “LGBTQ  ideologi pārkāpj jebkādas robežas, ievācot nepilngadīgo personu privātos datus. Un viņi to dara slepus, vecākiem nezinot, turklāt ignorējot bērnu vecumu,  jo „lai piedalītos šajā pētījumā, vecāku atļauja nav nepieciešama jauniešiem, kuriem ir mazāk par 18 gadiem” , uzsver viens no vēstules autoriem, Jānis Jēkabsons.

Satraukumu vecākos rada arī aptaujas jautājumi, kurot tiek lūgts norādīt savu skolu, klasi, vecumu, aprakstīt ģimenes materiālo situāciju un ieradumus. Tāpat tiek lūgta privāta informācija par vecākiem, tos apzīmējot kā vecāks Nr.1 un vecāks Nr.2,  un citiem sensitīviem ģimenes jautājumiem.

Skolēni tiek aicināti identificēt savu dzimumidentitāti, seksualitāti, piedāvājot viņiem daudz dažādus variantus. “Aptaujā ir aicinājums izvērtēt arī savus skolotājus un klasesbiedrus caur seksualitātes prizmu, kas būtībā var būt arī traktējams, kā pamudinājums uz seksuālām darbībām”, savu viedokli pauž viens no vēstules parakstītājiem, 7 bērnu tēvs Kaspars Ozoliņš.

Lai novērstu mēģinājumu slepus iegūt datus par skolēnu privātumu un seksualitāti vecāki un nevalstiskās organizācijas ir vērsušies Valsts atbildīgajās iestādēs ar lūgumu izvērtēt aicinājumu vidusskolēniem piedalīties LGBTQ  kopienas pētījumā “The Free project”.

Vecāki pilnībā apzinās un izprot, ka tīmeklī ir pieejama dažāda informācija bērniem un jauniešiem, tomēr tīša bērnu izmantošana, lai iegūtu personīgus datus un, iespējams, mudinātu bērnus apšaubīt savu seksualitāti un ģimenes autoritāti nav pieņemami.  “Kas uzglabās iegūtos datus? Kādiem nolūkiem tie tiks izmantoti? Nepilngadīgu bērnu izmantošana šādās apšaubāmās aptaujās par sensitīvām, privātām tēmām ir pilnīgi nepieļaujama. Turklāt nav izslēgta datu izmantošana negodprātīgiem mērķiem, nav garantēta to nenokļūšana dzimumnoziedznieku rokās, ” uzsvērts vecāku parakstītajā, atbildīgajām iestādēm nosūtītajā vēstulē.

Vecāki ir aicinājuši  amatpersonas savas kompetences ietvaros novērst šīs aptaujas radīto iespējamo turpmāko kaitējumu un apdraudējumu bērniem, viņu ģimenēm un sabiedrībai kopumā! Pamatojoties uz Civillikumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktajiem vecāku pienākumiem un tiesībām rūpēties par savu bērnu un viņa mantu, kā arī nodrošināt bērna tikumisko attīstību, vecāki aicina valsts atbildīgās iestādes veikt nepieciešamās darbības, lai izvērtētu aptaujas organizatoru rīcību saskaņā ar normatīvajiem dokumentiem un vispārējo ētiku.