Forums 2010

 

Biedrība „Asociācija Ģimene”  sadarbībā ar NVO „Pasaules ģimeņu kongress”  un Rīgas Domes Labklājības departamentu organizē otro starptautisko forumu „Dabīga ģimene kā vērtība un valsts prioritāte”, kas notiks 2010. Gada 14. Maijā.

Foruma mērķis: uzsvērt un aktualizēt dabīgas ģimenes nozīmi valsts, sabiedrības un indivīda dzīvē.

Galvenās tēmas:

  • Laulībā balstīta ģimene – vislabākā vide bērna audzināšanai
  • Audzināšana ģimenei kā izglītības mērķis
  • Valsts politikas loma demogrāfiskās situācijas risināšanā un ģimenes kā institūta stiprināšanā

Foruma darba kārtībā ir paredzētas amatpersonu uzrunas, ekspertu prezentācijas, debates darba grupās.

Forumā aicināti piedalīties politiķi, juristi, sociālie darbinieki, psihologi, garīdznieki, mediķi, pedagogi, augstskolu mācībspēki, NVO pārstāvji, atbildīgo ministriju un pašvaldību atbildīgie darbinieki, lai izvērtētu dabīgas ģimenes riska faktorus mūsdienu sabiedrībā, dalītos pieredzē  un pārrunātu dabīgas ģimenes atbalsta iespējas.

Foruma nobeigumā  tiks pieņemta rezolūcija ģimenes politikas veidotājiem dabīgas ģimenes atbalstam.

 

Foruma darba kārtība

Foruma darba kārtība (ENG)

 

Prezentācijas

 

Irēna Kondrāte (Latvija)

Gints Lapiņš (Latvija)

Terēze Krila (ASV)

Kristofers Kāmušs (ASV)

Vavžiņecs Kovaļskis (Polija)

M.D. Katrīna Firlinga (Francija)

 

Rezolūcija