Kāpēc neatbalstīt viendzimuma attiecību reģistrāciju?

Kāpēc neatbalstīt viendzimuma attiecību reģistrāciju?

Eiropas Cilvēktiesību tiesa 2016.gada 9.jūnijā pieņēma lēmumu lietā Chapin and Charpentier v. France (Nr.40183/07), kurā teikts, ka Eiropas Cilvēktiesību konvencijā nepastāv tiesības uz viendzimuma laulībām. Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 12.pants nosaka, ka “pilngadību sasniegušiem vīriešiem un sievietēm ir tiesības stāties laulībā un dibināt ģimeni saskaņā ar valsts iekšējo likumdošanu, kas nosaka šo tiesību izmantošanas kārtību.”

Izmaiņām ģimenes un laulības regulējumā vienmēr seko izmaiņas vecāku un bērnu tiesiskajās attiecībās un izpratnē par seksuālo orientāciju un dzimuma identitāti, vārda un ticības brīvības ierobežošana:

  1. Kanādas Ontārio provincē no likumiem ir izņemta mātes un tēva definīcija, aizstājot to ar terminu “vecāki”. Bērna vecāki juridiski var būt pat 4 cilvēki, kuri var nebūt bērna bioloģiskie vecāki.
  2. ASV pusaudži bez vecāku atļaujas, pamatojoties uz to, ka viņi jūtas kā pretējā dzimuma pārstāvji, var lietot hormonālos preparātus, kas kavē viņu bioloģiskā dzimuma pazīmju izpausmes. ASV Pediatru koledža norāda, ka 98% zēnu un 88% meiteņu, kuri pusaudžu vecumā piedzīvo dzimuma identitātes traucējumus, beidzoties puberitātei, pieņem savu bioloģiskā dzimuma identitāti. Zviedrijā, kur ir augsts tolerances līmenis, transpersonu vidū ir 20 reizes augstāki pašnāvību rādītāji. Līdz ar to, nav pamatojuma teikt, ka transpersonas psihiskais stāvoklis ir atkarīgs no ārējiem apstākļiem jeb sabeidrības attieksmes.
  3. Kā liecina ILGA-Europe mājas lapā pieejamā informācija par kritērijiem jeb soļiem, kas veicami, lai panāktu LGBTI personu līdztiesību, Kopdzīves jeb Dzīvesbiedru likuma pieņemšana ir tikai sākums. Galamērķis ir “laulību vienlīdzība”. Tas nozīmē, ka LGBTI kustības galamērķis ir pārveidot laulību pēc savas būtības. Kā sekas šīm izmaiņām agrāk vai vēlāk būs tas, ka mācītājiem /priesteriem būs jālaulā viendzimuma pāri pretēji savai reliģiskajai pārliecībai.

4. Kopš ASV ir atļautas viendzimuma “laulības” (26.06.2015.) ir pieaudzis reliģisko vajāšanu pret kristiešiem skaits. LGBTI pārstāvji apzināti dodas uz kristiešu uzņēmumiem un pasūta produkciju vai pakalpojumu, kas tiešā veidā vēsta par atbalstu viendzimuma attiecībām. Atteikuma gadījumā pret kristiešiem tiek vērsta prasība tiesā un tiek iznīcināti viņu uzņēmumi un līdz ar to arī ienākumu avoti.

Neskatoties uz daudzajiem emocionālajiem argumentiem, svarīgi ir atcerēties, ka valstij nav jālegalizē jeb jāatzīst visas seksuālās prakses vai jūtu izpausmes. LGBTI Latvijā pieprasa kopdzīves reģistrāciju, citās valstīs pieprasa laulību tiesības gejiem un lezbietēm, taču patreiz nekur netiek runāts par pārējo grupu jeb BTI tiesībām. Ja paplašina laulības un/vai kopdzīves definīciju priekš pirmajiem diviem no LGBTI grupu pārstāvjiem, proti, lezbietēm un gejiem, tad attiecībā pret BTI šāda rīcība ir vērtējama kā diskriminācija. Turklāt, ja tiesības laulāties tiks nodrošinātas arī biseksuāli orientētiem cilvēkiem, t.i., vairākām personām vienlaicīgi, tādā gadījumā tā ir poligāmijas legalizācija

ANO Bērnu tiesību konvencija nosaka, ka bērnam ir tiesības zināt savus vecākus un būt viņu aizgādībā (7.pants), kā arī  lai neviens bērns netiktu šķirts no vecākiem pret viņu gribu (9.pants). Legalizējot vai veicinot viendzimuma vai poligāmās attiecības, tiek būtiski pārkāptas bērnu tiesības būt pilnvērtīgās attiecībās ar saviem bioloģiskajiem vecākiem. Pētījumi pierāda, ka bērniem, kuri uzauguši ar abiem bioloģiskajiem vecākim – māti un tēvu, pastāv mazāks risks būt pakļautam sociālām deviācijām.