33 Latvijas nevalstiskās organizācijas iestājas pret ES piedāvājumu paplašināt ES dibināšanas līguma 83.panta pirmajā daļā ietverto noziegumu sarakstu, iekļaujot tajā ar sociālo dzimumu saistīto vardarbību (gender based violence)

33 Latvijas nevalstiskās organizācijas iestājas pret ES piedāvājumu paplašināt ES dibināšanas līguma 83.panta pirmajā daļā ietverto noziegumu sarakstu, iekļaujot tajā ar sociālo dzimumu saistīto vardarbību (gender based violence)

Minētais pants paredz, ka Eiropas Parlaments un Padome var paredzēt noteikumu minimumu noziedzīgu nodarījumu un sankciju definēšanai attiecībā uz īpaši smagiem noziegumiem ar pārrobežu dimensiju, kas saistīta ar šādu nodarījumu būtību vai ietekmi vai ar nepieciešamību tos apkarot kopīgi.

Šādi noziegumi ir: terorisms, cilvēku tirdzniecība un sieviešu un bērnu seksuāla izmantošana, nelegāla narkotiku tirdzniecība, nelegāla ieroču tirdzniecība, nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana, korupcija, maksāšanas līdzekļu viltošana, datornoziegumi un organizētā noziedzība.

Piedāvātais jaunais regulējums balstās Stambulas konvencijas apgalvojumā, ka vardarbība rodas nevienlīdzīgā varas sadalījumā starp vīriešiem un sievietēm. Kaut gan vardarbībai ir ļoti daudz citu cēloņu, kas sakņojas gan personīgajā, gan kopienas, gan sabiedrības līmeņa problēmās. Sašaurinot vardarbības jēdzienu līdz tā saucamajai šķiru cīņai jeb dzimumu varas sadalījumam, tiek veicināta dzimumu polarizācija un zēnu un vīriešu diskriminācija.

Ziņojumā ir teikts, ka “uz sociālā dzimuma balstītās vardarbības pamatā ir sociālā dzimuma stereotipi, patriarhālās struktūras un varas asimetrija.”

Mēs nepiekrītam ES dibināšanas līguma 83.panta pirmajā daļā ietverto īpaši smago noziegumu uzskaitījuma  paplašināšanai un aicinām Eiropas Parlamenta deputātus 2021.gada 13.septembrī balsot PRET ziņojumu “Identifying gender-based violence as a new area of crime listed in Article 83(1) TFEU”[1].

Aicinām Tieslietu, Labklājības un Ārlietu ministrus nodrošināt, ka ministriju ierēdņi, piedaloties ES līmeņa darba grupās, neatbalsta ideoloģisku dokumentu virzību un nodrošina, ka ES līmenī Latvijas intereses tiek pārstāvētas, balstoties uz LR Satversmē definētajām vērtībām.

1.     Biedrība “Asociācija Ģimene”
2.     Latvijas vīru biedrība
3.     Biedrība “Peripatos”
4.     Biedrība “Vecāku Alianse”
5.     Biedrība Ģimenes izglītības un attīstības fonds “ĀBEĻZIEDS”
6.     Latvijas Daudzbērnu ģimeņu biedrība
7.     Biedrība Krīzes grūtniecības centrs
8.     Biedrība ” Īsta Mīlestība Gaida”
9.     Biedrība IZDZĪVOŠANAS SKOLA
10.  Kurzemes reģiona audžuģimeņu biedrība “Estere”
11.  Biedrība “LĪDZVĒRTĪBA”
12.  Biedrība “Mūsu bērni”
13.  Vecumnieku daudzbērnu ģimeņu biedrība “Saulgrieze”
14.  Biedrība “Latvijas Vairogi”
15.  Biedrība Nigeste
16.  Biedrība Larvijas zeme, daba, tauta
17.  Biedrība, Garīgais Centrs ATDZIMSANA
18.  Biedrība Nacionālo karavīru atbalstam
19.  Biedrība ELPA
20.  Biedrība Be The Light
21.  Biedrība Viedums
22.  Nodibinājums “Latvia Charity Bank”””
23.  Biedrība Ģimenes attīstības un kultūras centrs “Alise”
24.  Biedrība “Valles klēts”
25.  Evaņģēlisko kristiešu draudze “Kristus Pasaulei”
26.  Nodibinājums Attīstības fonds “Stari”
27.  Biedrība Nepaliec Viens
28.  Nodibinājums fonds Dzīvības Maize
29.  Biedrība Izvelies brīvību
30.  Biedrība “Gaisma Pasaulē”
31.  Biedrība “Par Jaunu Latviju”
32.  Biedrība “Asais dadzis”
33.  Nodibinājums “Latvijas Lauku Īpašumu Attīstības Fonds”

 

[1]https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021%2F2035(INL)&l=en