Asociācija Ģimene

Asociācija „Ģimene” ir  organizācija, kas apvieno NVO, speciālistus, un aktīvistus, lai rastu risinājumus Latvijas ģimeņu atbalstam un stiprināšanai.

Kristīgo konfesiju vadītāji aicina noraidīt partnerības likumprojektu pakotni

Kristīgo konfesiju vadītāji aicina noraidīt partnerības likumprojektu pakotni

Latvijas Kristīgo konfesiju vadītāji Atklātā vēstulē vērsušies pie Saeimas deputātiem ar stingru aicinājumu noraidīt partnerības likumprojektu pakotni. Tā kā Tieslietu ministrijas ieskatā plānotais jaunais tiesību institūts “būs jauns veids, kādā juridiski nostiprināt divu pilngadīgu personu attiecības un paredzēt noteikta veida sociālo un ekonomisko aizsardzību”, kristīgo konfesiju vadītāji atgādina, ka līdzīgi un izteiksmes veidā pat gandrīz identiski partnerattiecību reģistrācijas likumprojekti (Kopdzīves likums, Dzīvesbiedru likums, Civilās savienības likums u. c.) jau iepriekš ir virzīti Saeimā un noraidīti. Garīogie līderi pauž arī šajā reizē savu noraidošo nostāju. “Aicinām Latvijas Republikas Saeimā ievēlētos deputātus un Ministru kabineta locekļus nelokāmi sargāt laulību, nebūvējot tai blakus, aizmugurē vai priekšā cita veida partnerības institūtus,” pauž piecu baznīcu vadītāji. Atklāto vēstuli parakstījuši Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas arhibīskaps Jānis Vanags, Romas katoļu Baznīcas Liepājas diecēzes bīskaps Latvijas Bīskapu konferences priekšsēdētājs Viktors Stulpins, Latvijas Baptistu draudžu savienības bīskaps Kaspars Šterns, Septītās dienas Adventistu Latvijas draudžu Savienības prezidents Imants Ģipslis, Latvijas Vasarsvētku draudžu apvienības bīskaps Modris Ozolinkevičs un draudzes “Prieka Vēsts” vecākais mācītājs Vilnis Gleške. Vēstulē rakstīts, ka partnerības reģistrācija nebūt nav viss, ko vēlas panākt šī un līdzīgo likumprojektu virzītāji un viņu atbalstītāji, ko skaidri parāda citu Eiropas un pasaules valstu 21. gadsimta pirmo gadu desmitu pieredze. Baznīcu vadītāji pārliecināti, ka partnerattiecību reģistrācijai drīz vien sekos prasība pēc “viendzimuma laulībām” un prasība pēc bērnu adopcijas. Ieviešot reģistrējamas partnerattiecības, kas pieejamas gan homoseksuāliem, gan heteroseksuāliem pāriem, tas atbilstoši Eiropas Cilvēktiesību tiesas judikatūrai uz diskriminācijas aizlieguma pamata de facto noved arī pie viendzimuma laulību atzīšanas. Latvijas kristīgo konfesiju skatījums uz visu šo jautājumu ir šāds – valstij ir pienākums reģistrēt, atzīt un tiesiski, sociāli un ekonomiski aizsargāt tikai viena veida pāru... Lasīt tālāk
Neatbalsta partnerības likumprojektu pakotni

Neatbalsta partnerības likumprojektu pakotni

Memoranda ģimenes vērtību stiprināšanai dalībnieki aicina Saeimas deputātus neatbalstīt Tieslietu ministrijas sagatavoto un balsošanai nodoto astoņu likumprojektu pakotni, ar kuru paredzēts ieviest jaunu tiesību institūtu – partnerības institūtu. Kā pierāda citu valstu pieredze, partnerattiecību regulējuma pieņemšana ir bīstams solis uz plašām un neatgriezeniskām izmaiņām sabiedrībā. Šāds institūts neaprobežosies tikai ar ziņojumā Saeimas Juridiskajai komisijai norādītā veidā, “kādā juridiski nostiprināt divu pilngadīgu personu attiecības un paredzēt noteikta veida sociālo un ekonomisko aizsardzību”. Partnerattiecību reģistrācijai drīz sekos prasības pēc “viendzimuma laulībām” un pēc bērnu adopcijas viendzimuma pāriem un citām “tiesībām”, kas apdraudēs LR Satversmē ierakstīto izpratni par laulību. Mēs uzsveram, ka LR Satversmes 110.pants aizsargā laulību, kas tiek noslēgta starp vīrieti un sievieti. Un redzot citu valstu pieredzi, mēs zinām, ka šobrīd Latvijas sabiedrība un Saeimas deputāti tiek maldināti, jo netiek pateiktas sekas, ko radīs šī likumprojekta pakotnes pieņemšana. Pieņemot partnerattiecību regulējumu, kur arī viendzimuma pāri varēs reģistrēt savas attiecības, pastāv nopietns konstitucionāls apdraudējums. Un tas noteikti nav sabiedrības un Latvijas interesēs. Valstīs, kas ieviesušas viendzimuma partnerattiecību regulējumu: tiek ierobežota vārda un ticības brīvība – notiek tiesvedības pret mazajiem uzņēmējiem, politiķiem, mācītājiem un citiem cilvēkiem, kuri vēlas dzīvot saskaņā ar savu reliģisko pārliecību;sieviešu sporta veidos piedalās bioloģiski vīrieši, kuri sevi iedomājas esam par sievietēm un fiziskā pārspēka dēļ ieņem pirmās vietas;bērniem tiek mācīts, ka viņi nav piedzimuši kā zēni vai meitenes, un ka viņi var izvēlēties, kas viņi vēlas būt, tādējādi veicinot bērnu dzimumidentitātes traucējumus;pusaudžiem tiek doti pubertāti bloķējošie un pretējā dzimuma hormoni bez vecāku ziņas, un viņu vecāki nepiekrišanas gadījumā var tikt administratīvi sodīti vai pat var būt uzsākta kriminālvajāšana. Līdzīgi, kā mēs esam iestājušies pret jau agrākajiem centieniem virzīt un apstiprināt Partnerattiecību likumu, Dzīvesbiedru likumu, Civilās savienības likumu,... Lasīt tālāk
Asociācija “Ģimene”: VISC ir pārkāpis virkni normatīvo aktu prasības

Asociācija “Ģimene”: VISC ir pārkāpis virkni normatīvo aktu prasības

Biedrība “Asociācija “Ģimene”” iesniegusi sūdzību Valsts kontrolei un Finanšu ministrijai kā ES fondu Revīzijas iestādei par nesen Valsts izglītības satura centra (VISC) izstrādāto mācību materiālu “Seksuālā izglītība – jautājumi un atbildes Metodiskais līdzeklis ar videomateriāliem” atbilstību spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un par neatbilstoši veiktajiem izdevumiem VISC projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” (Skola2030) ietvaros. Biedrība oficiāli lūdz izskatīt un attiecīgi rīkoties minētās valsts iestādes. Asociācija “Ģimene” norāda, ka ES fondu finansējuma saņēmējam ir pienākums nodrošināt projekta īstenošanu saskaņā ar Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. “Pārbaudot minētos mācību materiālus, esam konstatējuši, ka VISC, izstrādājot mācību materiālu, ir pārkāpis virkni Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības, kā rezultātā minēto materiālu izstrādes izdevumi ir uzskatāmi par neatbilstoši veiktiem MK noteikumu Nr.517 izpratnē. Lūdzam veikt līdzekļu izlietošanas kontroli VISC projekta ietvaros atbilstoši Valsts kontroles likuma 2.panta otrajai daļai,” plašāk informē biedrības valdes priekšsēdētājs Rihards Kostigovs. Asociācija “Ģimene” norāda, ka finansējuma saņēmējam ir jānodrošina projekta īstenošana saskaņā ar Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un līgumu par projekta īstenošanu. Tomēr, izvērtējot projekta ietvaros VISC izstrādāto mācību materiālu kvalitāti un atbilstību Ministru kabineta 2016. gada 15. jūlija noteikumiem Nr. 480, ir konstatēta virkne pārkāpto Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības. “Nav ievērotas prasības attiecībā uz slimību un veselības problēmu klasifikāciju saistībā ar dzimumidentitātes traucējumiem, nav ievērots ANO Vispārējā cilvēktiesību deklarācijā (26.p. 3. punktā) norādītais, ka vecākiem ir pirmtiesības izvēlēties, kāda veida izglītību iegūs viņu bērni, kā arī pārkāpts ir Izglītības likuma 10.1 pants par tikumiskās, estētiskās, intelektuālās un fiziskās attīstības nodrošināšanu izglītības procesā. Latvijā ir spēkā prasība, lai izglītības sistēma nodrošina izglītojamā tikumisko, estētisko, intelektuālo un fizisko attīstību, kas atbilst LR Satversmē ietvertajām un aizsargātajām... Lasīt tālāk
Kad laulāto komunikācijā iestājies ledus laikmets

Kad laulāto komunikācijā iestājies ledus laikmets

Uz viņu nama durvīm ir rakstīts “Katrai ģimenei ir savs stāsts. Laipni lūgti mūsējā!” Mēs to izmantojām, pieklauvējām un arī tikām ieaicināti šī pāra septiņu gadu laulības pieredzes stāstā! Ulvis un Ieva Kravaļi saka, lai tā pa īstam kādam atvērtu savu sirdi, pašiem ir nācies daudz ko mācīties. Gan būt godīgiem, gan spēt nesalīdzināt sevi ar citiem. Ieva ir ārste-rezidente, bet Ulvis iesaistīts daudzās kalpošanas nozarēs. Viņu kā mentoru uzklausa jaunieši un viņš arī šobrīd vada Latvijas Kristīgo studentu brālību. Abi labprāt runā par citu pāru un draugu nozīmi savā laulībā. Pirmos jautājumus par laulību uzdevuši vēl pirms teica “Jā!” vārda, un vēl aizvien ir pārliecināti, ka līdzās ir jābūt citiem laulātajiem, ar kuriem dalīties. Tomēr ja laulībā iestājas kādi komunikācijas ledus laikmeti, tad nevajagot uzreiz skriet pie citiem un meklēt sev atbalsta koalīciju. Ulvis atzīst, cik īpaši vērtīgas ir bijušas sarunas, kurās draugi spēj atklāti teikt – šitā nedari! Rihards: Kāds ir jūsu stāsts par pirmajiem septiņiem laulības gadiem? Ieva: Mums ar Ulvi bija tradīcija – ik pa laikam atskatīties uz nodzīvoto posmu vai periodu. Ir forši vienmēr saprast, ka esam kaut kur tālāk tikuši, paticis svinēt izmaiņas, kas mūsos ir notikušas. Kādam tie septiņi gadi liekas, ka nekas daudz nav, bet esam pamanījuši, ka esam mainījušies gan individuāli, gan kā pāris kopā. Viktorija: Šī atskatīšanās jums notiek parasti randiņos vai citreiz tā vienkārši – pie brokastu galda? Ieva: Sākumā tie bija randiņi. Reizēm Ulvis iniciē un saka – klau, pasēžam vienkārši un parunājam, kā mums gājis un kur esam šobrīd. Tas mums ir palīdzējis ikdienas steigā saprast un novērtēt, kas ir bijis. Viktorija: Mums reiz viens pāris... Lasīt tālāk
“Tieku tiesāta savas pārliecības dēļ” – saruna ar Somijas Parlamenta deputāti Paivi Rasanenu

“Tieku tiesāta savas pārliecības dēļ” – saruna ar Somijas Parlamenta deputāti Paivi Rasanenu

Biedrības “Asociācija Ģimene” vadītājs Rihards Kostigovs uz sarunu aicinājis Somijas parlamenta deputāti Paivi Rasanenu. Ilggadējā politiķe, kas laikā no 2011. gada četrus gadus ieņēmusi arī augsto Somijas parlamenta iekšlietu ministres posteni, nekad nav slēpusi savu kristīgo pārliecību. Tieši tā viņu ir aizvedusi līdz šobrīd visā Eiropā rezonansi ieguvušai precedenta tiesas prāvai, kurā kāds politiķis tiek pratināts konkrēti par savu reliģisko ticību un tās iespējamo veicināto apdraudējumu, ko var sajust seksuālās minoritātes. Rihards: Iemesls šai sarunai ir traku notikumu apstākļi, kuriem mūsdienu vārda brīvības demokrātijā ir pat grūti noticēt, un stāsts ir par to, kā jūs īstenojāt šo brīvību. Pastāstiet par savu slaveno tvītu un apstākļiem, kas līdz tam noveda, lai mēs kā nevalstiskais sektors, kā arī mūsu sekotāji un pārstāvji politikā varētu gūt ieskatu, kādas nepatikšanas šobrīd piedzīvojat. Paivi: Paldies par uzaicinājumu. Kā jau minējāt, 28 gadus esmu sabiedriskajā dzīvē un parlamentā, taču tieši pēdējie gadi ir bijuši vispārsteidzošākie. Nekad neticēju, ka dzīvojot Somijā, es varētu nonākt šādā situācijā. Viss process sākās pirms 4 gadiem, 2019. gadā, kad Evaņģēliski luteriskā baznīca pieņēma lēmumu atbalstīt Helsinku Pride pasākumu. Es biju šīs baznīcas locekle. Biju vīlusies, un Tvitterī vaicāju, kā draudzes vadība var sponsorēt šo Pride parādi un kā tas saskan ar lepnumu, kas Bībelē ir aprakstīts kā grēks un kauns? Nopublicēju attēlu ar rakstu vietām no Bībeles vēstules Romiešiem, kur ir teikts par viendzimuma attiecībām. Kāds pilsonis iesniedza sūdzību, un policija sāka to izmeklēt. Pēc tam, kad tas tika nopubliskots, tika izvirzītas vēl citas kriminālapsūdzības par senu brošūru, ko biju rakstījusi jau 2004. gadā ar nosaukumu “Vīrieti un sievieti Viņš radīja” par seksualitāti un laulību no kristīgās perspektīvas. Bija arī... Lasīt tālāk

Aktuāls video

Paraksties par ģimenes jēdziena nostiprināšanu Satversmē!

Countdown

Paraksties šeit!

Atbalsti mūsu darbu

Atbalstītāji

Knopkens.com

Sadarbības partneri

 

Grūtniecības Krīzes centra logo

par-dzivibu

 

Luterāņu dzīvībai

celauzgimeni