Zibakcija “Par dabīgu ģimeni”

Zibakcija “Par dabīgu ģimeni”

Biedrības “Asociācija Ģimene” un “Par tautas dzīvību” 2. februārī rīko zibakciju “Par dabīgu ģimeni”, kurā ikviens iedzīvotājs aicināts sūtīt e-pastus Eiropas Parlamenta prezidentam Martinam Šulcam un mūsu eiroparlamentāriešiem. Akcija notiks, lai paustu protestu pret sagatavoto Lunacekas rezolūcijas projektu “Rīcības plāns pret homofobiju un diskrimināciju dzimuma identitātes un seksuālās orientācijas dēļ”, kura pieņemšanas gadījumā tiek uzlikts pienākums Eiropas komisijai izstrādāt vadlīnijas, lai nodrošinātu, ka dalībvalstīs tiek respektētas visas ģimeņu formas, kā arī jāsniedz priekšlikumi, lai tiktu atzīti citās Eiropas valstīs reģistrēti partnerattiecību un laulību dokumenti. Viens no punktiem paredz, ka dalībvalstīm ir jāievieš vai jāpārskata likumos noteiktās dzimuma (gender) atzīšanas procedūras tā, lai pilnībā tiktu respektētas transseksuāļu tiesības. ANO vispārējā cilvēktiesību deklarācijā teikts, ka ikvienam cilvēkam tiek garantēta ticības un vārda brīvība, arī tiesības izpaust savu pārliecību praksē, bet rezolūcija savā būtībā paredz vārda brīvības ierobežojumus. Latvijas iedzīvotāji 2.februārī var sūtīt e-pastus gan Eiropas Parlamenta prezidentam Martinam Šulcam, gan Latvijas deputātiem, aicinot balsot pret Lunacekas rezolūciju. Vēstuļu teksti: EP prezidentam Martinam Šulcam (angliski) Eiropas Tautas partiju frakcijas vadītājam Žozefam Dolam Latvijas deputātiem EP Rakstīt var uz šādām e-pasta adresēm: EP prezidentam Martinam Šulcam – martin.schulz@europarl.europa.eu; EP prezidenta biroja vadītājam Markusam Vinkleram – markus.winkler@europarl.europa.eu; Eiropas Tautas partiju frakcijas vadītājam Žozefam Dolam – joseph.daul@europarl.europa.eu; Latvijas deputātiem EP – sandra.kalniete@europarl.europa.eu, inese.vaidere@europarl.europa.eu, tatjana.zdanoka@europarl.europa.eu, ivars.godmanis@europarl.europa.eu, roberts.zile@europarl.europa.eu, krisjanis.karins@europarl.europa.eu, karlis.sadurskis@europarl.europa.eu, aleksandrs.mirskis@europarl.europa.eu, alfreds.rubiks@europarl.europa.eu. Lai pievērstu lielāku sabiedrības uzmanību Lunacekas rezolūcijai, 2.februārī dažādās Latvijas vietās paredzētas arī lokālas zibakcijas “Par dabīgu ģimeni”. Piedalies pats un aicini līdzcilvēkus izteikt savu viedokli! Arhibīskapa Zb. Stankeviča aicinājums aizsargāt dabīgu ģimeni... Lasīt tālāk
Biedrības „Asociācijas Ģimene” līdzdalība dzimumu līdztiesības politikā

Biedrības „Asociācijas Ģimene” līdzdalība dzimumu līdztiesības politikā

„Asociācija Ģimene” 2013. gada 23. oktobrī parakstīja līgumu ar Sabiedrības integrācijas fondu par projekta „Pilsoniskās sabiedrības un iedzīvotāju līdzdalība dzimumu līdztiesības politikas izstrādē un īstenošanā” 2013. gada darba plāna īstenošanu EEZ finanšu instrumenta 2009. – 2014. g. perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammas “Nevalstisko organizāciju darbības atbalsta programma”. Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Projektu finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts.

Lasīt tālāk

„Asociācija Ģimene” aicina uz konferenci „Dzimumu līdztiesība izglītības saturā un procesā”

Rīgas Domes sēžu zālē (Rātslaukums 1) 2013. gada 4. decembrī plkst. 9.00 notiks konference „Dzimumu līdztiesība izglītības saturā un procesā”. Konferences mērķis ir raisīt atklātu un patiesu diskusiju par dzimumu līdztiesības politikas īstenošanu Latvijā un Eiropas Savienībā izglītības kontekstā. Šādas diskusijas nepieciešamību pamato gan pēdējo gadu laikā Latvijā pieņemtie dzimumu līdztiesības politikas dokumenti un izstrādātie instrumenti to ieviešanai, gan 2012. gada rudenī notikušais sabiedriski politiskais skandāls, ko izraisīja Dānijas metodiskā materiāla „Pirmsskolas, kurās ir vieta Pepijprinčiem un Pirātprincesēm” un bērnu grāmatu „Diena, kad Kārlis bija Karlīna” un „Diena, kad Rūta bija Rihards” nonākšana Latvijas bērnudārzos, un tam sekojošās asās vērtību un izpratnes sadursmes ne tikai starp dažādām sabiedrības grupām, bet arī lēmējvaras un izpildvaras līmenī. Dzimumu līdztiesība Eiropas Savienības politikā tiek uzskatīta par ilgstošas un stabilas ekonomiskās izaugsmes drošāko garantu, kurā izglītība tiek pozicionēta kā galvenā platforma sabiedrības pārveidei un vēlamo pārmaiņu panākšanai dzimumlīdztiesīgas sabiedrības izveidē. Dzimumu līdztiesības integrēšana izglītības procesā un saturā, sakot no pirmsskolas līdz augstākajai izglītībai un zinātnei, ir noteikta kā prioritārs darbības virziens ES un tās dalībvalstu rīcībpolitikās. Cīņa ar dzimumu stereotipiem atzīta par līdz šim lielāko izaicinājumu ES politisko un ekonomisko mērķu sasniegšanā, nereti politiskajām ambīcijām šai cīņā nonākot pretrunā cilvēka būtībai. Saistībā ar dzimumu līdztiesības integrēšanu izglītības saturā un procesā konferencē tiks runāts par tādiem  jautājumiem kā dzimumu bioloģisko atšķirību novērtēšana izglītības procesā, cilvēka veselīgas dzimumidentitātes attīstības priekšnosacījumi un nozīme cilvēka un sabiedrības veselībā. Īpaša uzmanību konferencē tiks pievērsta dzimumu līdztiesības jēdziena saturam un tā interpretācijām, jo pēdējās desmitgadēs dzimumu līdztiesības jēdziens ir krasi mainījies, bieži vien kļūstot par dzimtes teorijas ieviešanas instrumentu, īpaši izglītībā, un ievērojami attālinoties no sava sākotnējā mērķa –... Lasīt tālāk
Asociācija “Ģimene” aicina Eiropas Parlamentu nepieņemt Reproduktīvās veselības un tiesību rezolūciju

Asociācija “Ģimene” aicina Eiropas Parlamentu nepieņemt Reproduktīvās veselības un tiesību rezolūciju

Asociācija “Ģimene” vēstulē Eiropas Parlamenta priekšsēdētājam Martinam Šulcam (Martin Schulz) nosūtījusi vēstuli, kurā lūdz nepieņemt Reproduktīvās veselības un tiesību rezolūciju. “Mēs mudinām atsaukt šo priekšlikuma izskatīšanu, kas paredzēta 22. oktobra sesijā. Tam ir vairāki apsvērumi,” uzsver asociācijas “Ģimene” valdes loceklis Jānis Lulle. Pirmkārt, lēmējvara vairākās valstīs jau ir atzinusi, ka valsts intereses veicināt demogrāfiju ir cieši saistītas ar abortu jautājumu (piemēram, Itālijas konstitucionālā tiesa, Amerikas Savienoto Valstu tiesa u. c.). Otrkārt, pasaules, Eiropas un nacionālo valstu likumi aizsargā ikviena indivīda tiesības uz reliģisko brīvību. Piemēram, Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās cilvēktiesību deklarācijas 18. pants nosaka, ka “Katram cilvēkam ir tiesības uz domu, apziņas un reliģijas brīvību, brīvību pieņemt reliģiju vai pārliecību pēc savas izvēles un brīvību nodoties savai reliģijai un pārliecībai tiklab vienatnē, kā arī kopā ar citiem publiski vai nošķirti piekopjot kultu, izpildot reliģiskas vai rituālas ceremonijas un sludinot mācību.” Un viens no kristīgās mācības stūrakmeņiem ir tas, ko izsaka Mozus grāmatas 1. nodaļas 26. līdz 27 pants: “Tad Dievs sacīja: “Darīsim cilvēku pēc mūsu tēla un pēc mūsu līdzības; tie lai valda pār zivīm jūrā un pār putniem gaisā, un pār lopiem, un pār visu zemi un visiem rāpuļiem, kas rāpo zemes virsū.” 27 Un Dievs radīja cilvēku pēc Sava tēla, pēc Dieva tēla Viņš to radīja, vīrieti un sievieti Viņš radīja.” To papildina 139. Psalma 13. līdz 16. pants: “Jo Tu radīji manas īkstis, Tu mani veidoji un piešķīri man ķermeni manas mātes miesās. 14 Es Tev pateicos, ka es esmu tik brīnišķi radīts, brīnišķi ir Tavi darbi, mana dvēsele to labi zina. 15 Manas būtnes veidojums Tev nebija apslēpts, kad es slepenībā tapu radīts, zemes dziļumos... Lasīt tālāk

Biedrība „Asociācija „Ģimene”” rīko preses konferenci

Biedrība „Asociācija „Ģimene””  šā gada 26. jūlijā rīko preses konferenci par tēmu: „Eiropas Pilsoņu iniciatīva „Viens no mums” – pirmā Eiropas Pilsoņu Iniciatīva Latvijā.”  Konference notiks 26. jūlijā 1500 , Latviešu Katoļu Studentu un Akadēmiķu Apvienības „Dzintars” telpās Rīgā, Klostera ielā 4, 2. stāvā. Piedalās:  Ilmārs Tolstovs , priesteris (arhibīskapa Zbigņeva Stankēviča uzdevumā), Inga Bite, Saeimas deputāte,  Judīte Briede – Jurēviča, biedrības „Krīzes Grūtniecības Centrs”vadītāja, Jānis Lulle, iniciatīvas „Viens no mums”koordinators  Latvijā un Jānis Diekonts, kustības „Luterāņi dzīvībai:” vadītājs. „Viens no mums” ir pirmā Eiropas Pilsoņu Iniciatīva, kura notiek visās 28 ES dalībvalstīs, arī Latvijā. Iniciatīvas būtība ir likumdošanas priekšlikums noteikt ES likumdošanā aizliegumu no ES fondiem finansēt darbības, kuru īstenošana prasa cilvēka embrija iznīcināšanu. Ir runa par finansējumu zinātnei ( pirmkārt, embrionāluo cilmes šūnu pētniecībai) , starptautiskajai palīdzībai un veselības aprūpei ( šeit galvenokārt ir runa par abortiem) .  Lai arī Eiropas Komisija deklarē neitralitāti jautājumos, kuros valstu nostāja atšķiras, „Europian Dignity Watch”pagājušā gada marta publicētā pētijuma  dati rāda, ka , līdzfinansējot sieviešu veselības veicināšanas programmas, no EK netieši ir līdzfinansējusi arī abortus Āzijā, Āfrikā un... Lasīt tālāk
Eiropas Pilsoņu iniciatīvā „Viens no mums” aicināti iesaistīties arī Latvijas iedzīvotāji

Eiropas Pilsoņu iniciatīvā „Viens no mums” aicināti iesaistīties arī Latvijas iedzīvotāji

Šodien, 1. februārī, Latvijā un citās Eiropas Savienības valstīs tiek atklāta Eiropas Pilsoņu iniciatīva “Viens no mums” (“One of Us”), kas ir pirmā šāda veida iniciatīva, kas paredz tiesisko aizsardzību cilvēka dzīvībai un cieņai. Šīs iniciatīvas mērķis ir aicināt Eiropas Komisiju pārtraukt finansējumu tādām darbībām, kas ir saistītas ar cilvēka dzīvības iznīcināšanu. Tas galvenokārt attiecas uz abortiem un embrionālo cilmes šūnu pētniecību. Ilgtermiņā šīs iniciatīvas mērķis ir nostiprināt Eiropas Savienības likumdošanā cilvēka dzīvības aizsardzību, sākot no ieņemšanas brīža, kā arī stiprināt vienotu Eiropas „Pro life” kustību. Lai iniciatīva būtu derīga, līdz 2013. gada 1. novembrim visās ES dalībvalstīs jāsavāc vismaz viens miljons parakstu un vismaz 7 valstīs savākto parakstu summai ir jābūt vienādai vai lielākai par šo valstu EP deputāta skaita reizinājumu ar 150 (Latvijā šis skaitlis ir apmēram 7000). Arī Latvijas iedzīvotāji ir aicināti atbalstīt šo iniciatīvu, to parakstot internetā Iniciatīvas mājas lapā www.oneofus.eu vai uz papīra draudzēs (draudžu prāvestiem ir nosūtītas šīs iniciatīvas veidlapas). Par Eiropas Pilsoņu iniciatīvas īstenošanu Latvijā ir atbildīga Asociācija „Ģimene”. Atbildes uz jautājumiem par Iniciatīvu „Viens no mums” Eiropas pilsoņu iniciatīva – kā to saprast? Eiropas pilsoņu iniciatīva (EPI) ir Eiropas Savienības (ES) valstu pilsoņu iespēja ierosināt likumprojektus ES kompetences ietvaros. To var salīdzināt ar likuma vai tautas nobalsošanas ierosināšanu Latvijā. Eiropas pilsoņu iniciatīvas norisi, kā arī veidlapās norādāmās ziņas nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 16. februāra regula (ES) Nr. 211/2011 un Latvijas Republikas likums „Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu”. Kas ierosināja iniciatīvu „One of Us”? Šīs iniciatīvas pilsoņu komitejas locekļi pārstāv Franciju, Vāciju, Itāliju, Ungāriju, Poliju, Spāniju un Lielbritāniju, taču tās atbalstītāju vidū ir dzīvības aizstāvji... Lasīt tālāk