Par dzimumaudzināšanu. Kā un kāpēc par to jārunā?

Par dzimumaudzināšanu. Kā un kāpēc par to jārunā?

Dzimumaudzināšana Kādēļ par to jārunā? „Eiropas seksuālās izglītības standarta paraugā” kā centrālā ass par cilvēka dzimumu ir izvirzīta seksualitāte, kura ietver dzimumu gendera (dzimtes) identitāti un lomas, seksuālo orientāciju, dzimuma instinktu, baudu, tuvību un reprodukciju. Šajā definīcijā ir samudžināti dažādi jēdzieni gan cilvēka bioloģiskās dabas izraisītie, gan sociāli izveidotie, galu galā visu novirzot uz seksuālās baudas gūšanu un tikai kā pašu pēdējo minot reproduktīvo funkciju. Sajukums izpratnē par dzimumu. Pēdējā laikā ļoti aktīvas ir kļuvušas dažādas sabiedriskās organizācijas, kurām atbalstu sniedz arī valstiskās struktūras, kuras par dzimumu diskriminācijas galveno cēloni pasludina līdzšinējos uzskatus par dzimumiem un dzimumattiecībām un aicina „mainīt pastāvošās varas attiecības starp sievietēm un vīriešiem un kopumā sabiedrībā esošos dzimumu stereotipus”. Šie maināmie stereotipi esot: dzimums ir iedzimts un neizmaināms, heteroseksuālā orientācija ir norma, meiteņu audzināšana par meitenēm un zēnu – par zēniem ir nepareiza. Pareizajai izpratnei būtu jābūt, ka „dzimumus galvenokārt veido sabiedrības normas un uzskati…Sievišķo un vīrisķo nosaka kultūra.” (Hanstrēma, 2011, 27.lpp.) Gan homoseksualitāte, gan biseksualitāte un citas seksualitātes ir norma. Jaunie zēnu un meiteņu attīstības modeļi ir zēnu feminizācija (sievišķošana) un meiteņu maskulinizācija (vīrišķošana). Fiziski un psihiski dažāda dzimuma cilvēki neatšķiras vai atšķiras nedaudz, tādēļ arī profesiju izvēlē tas nav jāņem vērā. Tātad pilnīgi pretēji priešstati un izpratne par dzimumu, un arī agrāk pastāvošo atziņu noliegšana. Dzimumu atšķirību piesaukšana pielīdzināta dzimumu diskriminācijai. Lai noskaidrotu, cik pamatoti ir šie „revolucionārie” piedāvājumi, apskatīsim kā tie atbilst zinātniskajām atziņām par dzimuma veidošanos un tā nozīmi indivīda dzīvē un sabiedrības pastāvēšanā. Taču jebkuras dzīvas būtnes un dzīvības pastāvēšanas nepārtrauktības nodrošināšanas nepieciešamā sastāvdaļa ir reprodukcija jeb vairošanās. Tā ir viena no dzīvo organismu pamatvajadzībām kā barība, kā ūdens, tāpat... Lasīt tālāk
Par likumprojektu „Grozījumi Izglītības likumā”. Vēstule Saeimas deputātiem

Par likumprojektu „Grozījumi Izglītības likumā”. Vēstule Saeimas deputātiem

Biedrība “Asociācija Ģimene” izsaka pateicību deputātei J.Stepaņenko par ierosinātajiem grozījumiem “Izglītības likumā”[1] un uzsākto diskusiju sabiedrībā par tikumības jēdziena interpretāciju Latvijas izglītības sistēmā.

Biedrība “Asociācija Ģimene” uzskata, ka šāda diskusija Latvijas sabiedrībā ir briedusi pārāk ilgi, jo Izglītības un zinātnes ministrijas, Labklājības ministrijas un Veselības ministrijas un to padotības iestāžu, ka arī Sabiedrības integrācijas fonda līdzšinējā politika bērnu un jauniešu tikumības formēšanā, kas skar seksualitātes jautājumus, ir bijusi neatbilstoša Latvijas Republikas Satversmē un citos normatīvajos aktos (piemēram, Civillikumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā) nostiprinātajām vērtībām.

Lasīt tālāk

16.02.2010. “Asociācija Gimene” diskutē ar deputātiem par ģimenes vērtību mācīšanu skolās

Nenoliedzot to, ka bērniem skolās būtu nepieciešams stāstīt par seksuālo veselību, paralēli tam bērniem būtu jāmāca arī morālās un ģimeniskās vērtības, šodien pēc aktīvas viedokļu apmaiņas vienojās vairākums Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas deputātu. Šajā diskusijā, pārstāvot asociāciju “Gimene”, piedalījās arī LPP/LC Sieviešu Kluba valdes locekle Irēna Kondrāte. Diskusijā tika uzsvērts, ka vidusskolas posmā šīs tēmas galvenokārt apskatītas veselības mācības stundās, kuru iekļaušana vai neiekļaušana mācību programmās ir brīva skolas direktoru izvēle. Kā uzsver VISC speciālisti, par veselības jautājumiem ar skolēniem jārunā arī skolotājiem, tostarp gan par dzimumaudzināšanu, gan ģimenes izpratni un piemēriem, uz kuriem būtu jātiecas. Kaut arī izglītības saturā šo tēmu apskatīšana ir paredzēta, pastāv problēmas ar vēlamo rezultātu sasniegšanu, sēdē uzsvēra asociācijas “Ģimene” pārstāve Irēna Kondrāte, kā vienu no galvenajām problēmām minot to, ka skolotāji īsti nav gatavi runāt par ģimeniskām tēmām, lai gan ģimeniskums, viņasprāt, būtu galvenā vērtība, uz ko jābalsta veselības mācība. “Kaut kur pārtrūkst saikne, ko tieši bērniem mācīt,” viņa uzsver. Tādēļ viņas pārstāvētā biedrība iecerējusi drīzumā vērsties Izglītības un zinātnes ministrijā ar konkrētu piedāvājumu sociālo zinību mācību bloka paplašināšanai, pārstrādājot uzsvarus šajā mācību priekšmetā un daudz lielāku uzsvaru liekot uz ģimenes nozīmi un vērtību. Turklāt, lai arī ģimene ir viena no kristietības vērtībām, ģimenes mācība skolās nav jāmāca saistībā ar šo ticību, jo tā vienlaikus ir arī vispārcilvēciska vērtība, viņa uzsvēra. Paraugs jaunās programmas izstrādē ņemts no Polijas prakses ģimenes mācības īstenošanai skolās, un Irēna Kondrāte pieļauj, ka Latvijas skolās varētu izmantot latviski pārtulkotus poļu izstrādātos mācību līdzekļus. Asociācija “Ģimene” jau vienojusies ar Rīgas domi par pilotprojekta īstenošanu galvaspilsētas skolās, kuras tam piekritīs. Savukārt asociācijas “Papardes zieds” valdes priekšsēdētāja Iveta Ķelle... Lasīt tālāk