Kādu ģimeni aizsargā Satversmes 110.pants?

Kādu ģimeni aizsargā Satversmes 110.pants?

Dr.iur. Baiba Rudevska Pēdējā laikā atkal virmo kaislības ap Satversmes 110.pantu un tā izpratni. Vieni juristi ir gatavi tajā “ielasīt” jebkuru sociālo realitāti, citi gatavi aizstāvēt Satversmē nospraustās konstitucionālās vērtības. Paskatīsimies nedaudz tuvāk uz Satversmes 110.pantu (ieslēdzot loģiku un atmetot emocijas). 1) Satversmes 110.panta 1.teikums skan šādi: “Valsts aizsargā un atbalsta laulību – savienību starp vīrieti un sievieti, ģimeni, vecāku un bērna tiesības.” 2) Tiek skaļi kliegts: “Satversmē minētais vārds “ģimene” nozīmē JEBKURU ģimeni! Dzirdiet, Jūs, viduslaiku tumsoņas! JEBKURU! Valsts aizsargā un atbalsta JEBKURU ģimeni!” 3) Šeit rodas šaubpilns jautājums….”Vai tiešām Satversme kā konstitucionālu vērtību uzskata JEBKURU ģimeni?” Piemēram, Civillikuma 32., 33., 35., 37. un 38.pantā ir skaidri noteikts, kas ir laulības šķēršļi un tie ir: a) aizliegta laulība radiniekiem taisnā līnijā, brāļiem un māsām un pusbrāļiem un pusmāsām; b) aizliegta laulība starp viena dzimuma personām; c) aizliegta laulība starp adoptētāju un adoptēto; d) aizliegta jauna laulība personai, kas jau atrodas laulībā (tātad, poligāmija un poliandrija); e) aizliegta laulība aizbildnim ar aizbilstamo; f) aizliegta laulība pirms 18 gadu vecuma sasniegšanas (izņēmuma gadījumā 16 gadu vecumu sasniegusi persona ar vecāku piekrišanu). Taču, ja šādas personas de facto dzīvo kopā “kā laulātie”, tad iznāk, ka Satversmes 110.pants viņus pasludina par konstitucionālu vērtību un aizsargā tieši tāpat kā ģimeni, kas balstīta laulībā starp vīrieti un sievieti? Citiem vārdiem sakot, iznāk, ka Satversmes 110.panta 1.teikumā vienādā rangā tiek noliktas, no vienas puses, ģimenes, kas balstītas laulībā – savienībā starp vīrieti un sievieti, un, no otras puses, Satversmes 110.pants tieši tāpat aizsargā “ģimenes”, kas nav balstītas laulībā, bet dzīvo tādā kopdzīves formā, kas ir kā šķērslis laulības noslēgšanai (viendzimuma attiecības, attiecības tuvu radinieku starpā,... Lasīt tālāk
Kāpēc neatbalstīt viendzimuma attiecību reģistrāciju?

Kāpēc neatbalstīt viendzimuma attiecību reģistrāciju?

Eiropas Cilvēktiesību tiesa 2016.gada 9.jūnijā pieņēma lēmumu lietā Chapin and Charpentier v. France (Nr.40183/07), kurā teikts, ka Eiropas Cilvēktiesību konvencijā nepastāv tiesības uz viendzimuma laulībām. Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 12.pants nosaka, ka “pilngadību sasniegušiem vīriešiem un sievietēm ir tiesības stāties laulībā un dibināt ģimeni saskaņā ar valsts iekšējo likumdošanu, kas nosaka šo tiesību izmantošanas kārtību.” Izmaiņām ģimenes un laulības regulējumā vienmēr seko izmaiņas vecāku un bērnu tiesiskajās attiecībās un izpratnē par seksuālo orientāciju un dzimuma identitāti, vārda un ticības brīvības ierobežošana: Kanādas Ontārio provincē no likumiem ir izņemta mātes un tēva definīcija, aizstājot to ar terminu “vecāki”. Bērna vecāki juridiski var būt pat 4 cilvēki, kuri var nebūt bērna bioloģiskie vecāki. ASV pusaudži bez vecāku atļaujas, pamatojoties uz to, ka viņi jūtas kā pretējā dzimuma pārstāvji, var lietot hormonālos preparātus, kas kavē viņu bioloģiskā dzimuma pazīmju izpausmes. ASV Pediatru koledža norāda, ka 98% zēnu un 88% meiteņu, kuri pusaudžu vecumā piedzīvo dzimuma identitātes traucējumus, beidzoties puberitātei, pieņem savu bioloģiskā dzimuma identitāti. Zviedrijā, kur ir augsts tolerances līmenis, transpersonu vidū ir 20 reizes augstāki pašnāvību rādītāji. Līdz ar to, nav pamatojuma teikt, ka transpersonas psihiskais stāvoklis ir atkarīgs no ārējiem apstākļiem jeb sabeidrības attieksmes. Kā liecina ILGA-Europe mājas lapā pieejamā informācija par kritērijiem jeb soļiem, kas veicami, lai panāktu LGBTI personu līdztiesību, Kopdzīves jeb Dzīvesbiedru likuma pieņemšana ir tikai sākums. Galamērķis ir “laulību vienlīdzība”. Tas nozīmē, ka LGBTI kustības galamērķis ir pārveidot laulību pēc savas būtības. Kā sekas šīm izmaiņām agrāk vai vēlāk būs tas, ka mācītājiem /priesteriem būs jālaulā viendzimuma pāri pretēji savai reliģiskajai pārliecībai. 4. Kopš ASV ir atļautas viendzimuma “laulības” (26.06.2015.) ir pieaudzis reliģisko vajāšanu pret kristiešiem skaits. LGBTI pārstāvji... Lasīt tālāk
Nevalstiskās organizācijas aicina aizsargāt bērnus, sniedzot iespēju vecākiem reģistrēt laulību pie notāra

Nevalstiskās organizācijas aicina aizsargāt bērnus, sniedzot iespēju vecākiem reģistrēt laulību pie notāra

24 Nevalstiskās organizācijas (NVO) Bērnu tiesību aizsardzības dienā vēršas pie Ministru prezidenta K.Kariņa, Tieslietu ministra J.Bordāna, Labklājības ministres R.Petravičas un Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētāja A. Skrides ar aicinājumu aizsargāt bērnu tiesības un veikt visus nepieciešamos pasākumus, kas uzlabotu bērnu dzīves kvalitāti.

Lasīt tālāk
Igaunijā pie parlamenta ēkas notika zibakcija dabīgas ģimenes aizstāvībai

Igaunijā pie parlamenta ēkas notika zibakcija dabīgas ģimenes aizstāvībai

Šī gada 24.novembrī Igaunijā pie Parlamenta ēkas Tallinas centrālajā laukumā notika zibakcija dabīgas ģimenes atbalstam, ko organizēja Igaunijas Ģimenes un tradīciju aizsardzības fonds. Ar šo akciju Fonds vēlējās paust nopietnu vētījumu Igaunijas politiķiem, ka laulībai un ģimenei ir būtiska loma. Zibakcija ir papildināta ar video, kurā Fonds pauž viedokli, ka ģimene ir institūcija, kas cilvēces vēstures gaitā ir radusies dabiskā veidā, un tās pamatā ir savienība starp vienu vīrieti un vienu sievieti. Tāpat Fonds uzskata, ka katram bērnam ir dabiskas tiesības uz māti un tēvu, un nevienam nav tiesību viņiem tos atņemt. “Ģimene ir mūsu nācijas un sabiedrības pamats. Cienīsim un novērtēsim ģimeni un aizsargāsim mūsu sabiedrības pamatvērtības!”: teikts Fonda video vēstījuma beigās. Ar Fonda video vēstījumu var iepazīties... Lasīt tālāk
Meita aug bez tēva. Riski un daži audzināšanas noslēpumi

Meita aug bez tēva. Riski un daži audzināšanas noslēpumi

Nepilnas ģimenes – tā ir gana liela mūsdienu sabiedrības problēma. Kā bērns sociāli attīstās, kad viņam nav viena no vecākiem? Vientuļo tēvu nav tik daudz, un vairumā gadījumu nepilnajās ģimenēs kā vientuļais vecāks dominē tieši sieviete. Šoreiz par to, kas notiek, kad māte viena audzina meitu. Dažus audzināšanas noslēpumus apkopojis portāls baby.ru Nepilna ģimene – vai tā ir sociāla pataloģija? Vientuļā māte var dažādi ietekmēt bērns psihi, turklāt tieši lielu ietekmi rada tas, kāda dzimuma bērns tiek audzināts šajā nepilnajā ģimenē. Puikas, kuri auguši bez tēva, nereti vīriešu ietekmes trūkumu kompensē uz ielas, no radiniekiem – vīriešiem, no vīriešu kārtas skolotājiem, treneriem. Tādēļ topošais vīrietis, kurš dzīvojis ar māti un bez tēva klātbūtnes, diezgan agri uzņemas atbildību par ģimeni, par mammu un tātad – par sievieti. Daudzi puikas no nepilnajām ģimenēm (pie nosacījuma, ka tie auguši sociāli labvēlīgās ģiemenēs) agri kļūst patstāvīgi, prot sasniegt izvirzītos mērķus un kopumā veiksmīgi adaptējas pieaugušo dzīvē. Jaunības gados viņiem nav nekādu problēmu brīvi komunicēt ar meitenēm, jo viņi spēj tās saprast, viņi spēj just, jo to visu ir redzējuši, dzīvojot kopā ar māti. No šādiem jauniešiem nākotnē veidojas labi vīri, iejūtīgi tēvi, kuri rūpējas un sargā ģimenes saites. Tomēr šīs iepriekšminētās labās īpašības, ko mēdz mantot jaunie vīrieši, kuri auguši bez tēva, topošajām mammām nevajadzētu pārvērtēt un tāpēc tiekties veidot nepilnas ģimenes ar mērķi izaudzināt kārtīgu vīrieti. Jāatzīst, ka ģimenēs, kurās nav tēva klātbūtnes, ir daudz negatīvo pušu un šie piemēri, vientuļajām mammām audzinot dēlus, ir tikai minēti kontekstā un salīdzinājumā, kas notiek, ja mamma viena audzina meitu. Ja zēniem, kuri izauguši bez tēva, tomēr ir kaut kādas izredzes kļūt par pilntiesīgu sabiedrības... Lasīt tālāk
Seminārs “Ģimenes misija” ar prof. Johannesu Raimeru – 6. – 7.novembris

Seminārs “Ģimenes misija” ar prof. Johannesu Raimeru – 6. – 7.novembris

Johannes Raimers – teoloģijas doktors, 20 kristīgu grāmatu autors, atkal būs Rīgā, lai kalpotu mums ar savām zināšanām! Jau trešo gadu pēc kārtas – šī gada 6. – 7.novembrī norisināsies gadskārtējais Latvijas Bībeles Centra organizētais seminārs ar pazīstamā lektora Johannesa Raimera piedalīšanos. Šī semināra tēma – “Ģimenes misija”. Seminārs notiks Rīgā, Āgenskalna baptistu draudzes telpās, Mārupes ielā 14. Seminārā tiks apskatītas šādas tēmas: Ģimene kā Dieva instruments. Bibliska teoloģija par ģimeni; Ģimenes un Dieva misija uz Zemes; Pārmaiņu process – no tradicionālas uz misionālu ģimeni draudzē; Misionāla ģimene sabiedrībā – misija kaimiņu vidū; Misionāla ģimene draugu lokā; Bērni kā misijas instruments; Ģimenes Akadēmija draudzē – kā sagatavot uz misiju vērstas ģimenes. “Johannes Raimers ir labi pazīstams lektors, rakstnieks, evaņģēlists un teologs. Jautājumu par ģimeni un misiju viņš uzlūko ar asu skatu un rūpīga Bībeles lasītāja uzmanību. Mēs dzīvojam laikmetā, kurā brīvi uzbrūk tradicionālai ģimenei. Tomēr ģimene un misija ir Dieva sirdī, un mums būs lieliska iespēja izpētīt šos jautājumus ar prof. Johannesa Raimera palīdzību. Nāc un esi svētīts!”  – tā par semināru saka Vitālijs Petrenko, Latvijas Bībeles Centra direktors. Dalības maksa – 5 EUR, precētam pārim – 7 EUR (kafijas pauzes iekļautas cenā). Semināra laikā būs iespējams iegādāties DVD ierakstus no iepriekšējām konferencēm Rīgā ar J.Raimera piedalīšanos, kā arī dažādas viņa un citu autoru grāmatas. Semināra datumi un laiki: 6.novembris: 18:00 – 21:00 7.novembris: 8:30 – 17:30 Semināra norises vieta: Rīgas Āgenskalna baptistu baznīca, Mārupes iela 14 Papildus informācija: Mob. 27014222 e-pasts: lbc@bible.lv ; mājas lapā: www.bible.lv; Avots:... Lasīt tālāk