Pirmslaulību apmācība

Bērns lielākoties savas prasmes veidot ģimeni pārņem no saviem vecākiem, realizējot tos modeļus, attieksmes, ar kurām ir sastapies savā dzīvē, pieņemot to kā normu. Ja bērnam trūkst laba parauga, pēc kā līdzināties, nav iespējas iemācīties mīlēt pašam, rūpēties, būt atbildīgam, tad tas, savukārt, var atstāt smagas sekas viņa centienos nākotnē veidot laimīgu ģimeni. Latvijā šodien tik bieži sastopamas situācijas, kurā bērnam:

  • ir tikai viens no vecākiem,
  • viens no vecākiem dzīvo kopā ar citu partneri,
  • vecāki dzīvo kopā nereģistrētās attiecībās,
  • bērnu audzina vecvecāki vai vecākie brāļi, māsas, radinieki (piemēram, vecāki ir devušies peļņā uz ārzemēm vai vienkārši nepilda savu tiešo vecāku pienākumu).

Arī gadījumos, kad bērnus audzina abi vecāki, kas ir vai nav reģistrējuši laulību, nereti sastopamas nepilnības:

  • Vecāki ir pārslogoti darbā, bērnam neveltot pietiekamu laiku;
  • Nabadzība, emocionāla, fiziska vai pat seksuāla vardarbība, alkoholisms, atkarību problēmas ģimenēs;
  • Pāriem pietrūkst zināšanu par veiksmīgas ģimenes veidošanas pamatnosacījumiem, attiecību veidošanu, vīrieša un sievietes atšķirībām.

Līdz ar to, ģimeņu disfunkcijas izpaužas pāru konfliktos, kas nereti pāraug seksuālā neuzticībā, emocionālā un fiziskā vardarbībā gan vienam pret otru, gan bērniem. Kā šodienas jaunieši, lai iemācās veidot noturīgas un laimīgas attiecības laulības dzīvē, uzņemties rūpes vienam par otru un saviem bērniem, ja Latvijā ir palicis maz ģimeņu, kuras normāli funkcionē, kur bērnus mīlestības un labestības gaisotnē audzina abi bioloģiskie vecāki, kuri bērniem spēj veltīt arī pietiekami daudz laika un uzmanības? Sabiedrībā trūkst ne tikai labu piemēru, bet arī zināšanu par veiksmīgas ģimenes veidošanas pamatnosacījumiem, attiecību veidošanu, vīrieša un sievietes atšķirībām. “Asociācijas “Ģimene” biedrs “Laulāto tikšanās biedrība” piedāvā pirmslaulību kursus. Vairāk informācijas par tiem “Laulāto tikšanās biedrības” mājas lapā www.laulatiem.lv.