Kas ir laulība?

Kas ir laulība?

Autore: Aiga Rotberga

Laulība ir derība starp vīrieti un sievieti, kad viņi abi pieņem lēmumu savienot savas dzīves līdz nāves brīdim. Divi cilvēki kļūst par vienu miesu, divi, kas bija katrs par sevi, kļūst par vienotu garīgu un fizisku savienību. (Tādēļ vīrs atstās tēvu un māti un pieķersies savai sievai un tie kļūs par vienu miesu (1.Mozus 2:24). Derība nozīmē, ka mani prieki un manas bēdas kļūst arī par mana laulātā priekiem un bēdām – tas kas bija mans ir kļuvis par mūsu , mēs nesam atbildību un rūpes viens par otru. Mēs dalāmies visā, bet, galvenais, dalāmies ar sevi pašu – dāvājam un uzticam sevi otram cilvēkam.

Laulība ir Dieva radīta savienība starp vīrieti un sievieti, atšķiras varbūt mūsu pašu cilvēku veidotās tradīcijas kā šī derība tiek noslēgta un kas mūsdienās tiek ņemts vērā un kas nē, no tā, ko Dievs bija paredzējis iesākumā.

Dievs radīja vispirms vīrieti (pēc sava tēla un līdzības) un tad sievieti: 1.Mozus 2:18 Un Dievs tas Kungs sacīja:” Nav labi cilvēkam būt vienam. Es tam darīšu palīgu, kas atbilstu viņam.” Tātad sieviete tiek radīta atbilstoša savam vīram, viņa tiek radīta par palīgu un nevis par galvu, jo vīra galva ir Kristus. Sieva tiek pievesta pie vīra. Viņa ir tā, kas ceļ, atbalsta un iedvesmo savu vīru. Savukārt, vīrs nododas savai sievai (mīl bez nosacījumiem) tāpat kā Kristus nodevās mūsu (tas ir, draudzes) dēļ.

Jo vīrs nav no sievas, bet sieva no vīra. Jo vīrs nav radīts sievas dēļ, bet sieva vīra dēļ.(1.kor.11:8-9) Divas personības kļūst par vienu veselu, bet tajā paša laikā katrs saglabā savu vienreizīgumu un neatkārtojamību, sieviete saglabā savu sieviškību, bet vīrietis savu vīriškību. Bet viņi abi kļūst par vienu miesu, viņi kļūst par unikālu un vēl nebijušu savienību, kāda nekad nav bijusi un vairs nekad nebūs. Bībelē ļoti daudz tiek salīdzināta draudze kā Kristus līgava un Kristus kā līgavainis.

Laulība (derība starp vīrieti un sievieti) ir kā spogulis, kurā mēs varam ieraudzīt kāda derība jeb attiecības pastāv starp draudzi ( kas ir Kristus miesa) un pašu Jēzu Kristu (kas ir draudzes galva). Mēs dzīvojam jaunās derības laikā un tas nozīmē, ka mūsu derības pamats ir Jēzus izlietajās asinīs pie krusta Golgātā – šīs asinis ir kā apstiprinājums mūsu glābšanai, grēku piedošanai jeb atjaunotai derībai ar Dievu. Tāpēc arī derība starp vīrieti un sievieti tiek apstiprināta ar asinīm, kas rodas pirmā dzimumakta laikā pārplīstot jaunavības plēvei.

Līgava velk baltu kleitu(parasti), kas ir kā simbols viņas nevainībai un šķīstumam. Laulātie apmainās gredzeniem, kas ir kā simbols, ka viņi sevi dāvā viens otram – simbols viņu noslēgtajai derībai. Laulību ceremonija ir tikai mirklis, kad šī savstarpējā derība tiek slēgta Dieva un cilvēku priekšā, bet tas ir tikai pats sākums brīnišķīgam kopīgam ceļojumam mūža garumā.