Ģimene – Dieva prioritāte

Ģimene – Dieva prioritāte

Autore: Aiga Rotberga

Kad Dievs radīja vīrieti un sievieti, Viņš tos ielika Ēdenes dārzā. Dārza vidū bija dzīvības koks, bet turpat arī laba un ļauna atzīšanas koks. Dievs cilvēkam deva brīvu izvēli jau pašos pirmsākumos – ko cilvēks izvēlējās toreiz, mēs visi labi zinam… Cilvēks krita grēkā, bet tomēr Dievs cilvēkus nepameta, Viņš caur JēzuKristu mums atkal ikvienam dod šo izvēli – turpināt turēties un ēst no laba un ļauna atzīšanas koka, vai tomēr atgriezties no saviem grēkiem un piestiprināties pie dzīvības koka- pie Jēzus Kristus.

Kad vīrietis un sieviete stājas laulībā, viņi dod solījumu ne tikai viens otram, bet viņi arī izdara izvēli pie kāda avota viņi pieslēgsies, no kādiem avotiem viņi smels, un uz kādiem principiem viņi cels un būvēs savu laulību. Kas tad, galu galā, būs viņu laulības pamats Jeremijas 17:5 ir teikts, ka nolādēts ir, kas paļaujas uz cilvēkiem un tur miesu par savu atbalstu…..Ja laulība ir pašu spēkiem veidota, tā bieži vien neiztur dzīves laikā sastaptās vētras un pārmaiņas (bērnu piedzimšanu vai varbūt nepiedzimšanu, bērnu aiziešanu no mājām, seksuālās krīzes, kas parādās zināmos vecuma posmos, kārdinājumus pārkāpt laulību, finansiālas grūtības, veselības problēmas u.t.t.) Ja laulība ir balstīta uz cieta pamata – uz Dieva Vārda, tad tai ir mūžības vērtība, nevis tā pastāvēs mūžīgi (jo tā ir – līdz nāve šķirs), bet šī savienība izdarīs izmaiņas un nesīs augļus, kas ietekmēs pasauli un mūžību.

Pirmie vārdi, ko Dievs teica cilvēkiem :”Augļojieties un vairojieties!” – tos Dievs neizteica klusiņām Ādamam austiņā, tos Viņš izteica abiem – jo tikai kopā – vīrietis ar savu sievieti – var piepildīt šo pavēli un piepildīt savu kopējo aicinājumu – viens otru papildinot. Sieva tika pievesta savam vīram par palīgu (un ne otrādi, kā mēs sievietes reizēm gribam domāt) Dieva ceļš cilvēkiem ir skaidri parādīts radīšanas procesā, ko lasām bībeles pašā sākumā – jebkura cilvēka dzīvība šajā pasaulē ienāk caur savienību, kas ir VĪRIETIS un SIEVIETE – visi citi ceļi ir cilvēku izgudroti – nonicinot Radītāju – pielūdzot radību. Augļoties un vairoties Dievs lika cilvēkiem vēl pirms grēkā krišanas.

Līdz ar to raksti skaidri atklāj, ka sekss nav grēka sekas vai rezultāts, bet gluži otrādi, tas ir kas īpaši dārgs vienam priekš otra –tas stiprina garīgās un dvēseliskās saites savā starpā (tāpēc arī teikts, ka vīrs ar savu sievu kļūs par vienu miesu – tas ir saplūšana kopā vienam ar otru gan miesā gan dvēselē) Tātad tikai pēc pavēles Augļoties un vairoties, cilvēki saņēma pārējos norādījumus- valdīt pār visu dzīvo radību, kopt un sargāt dārzu, kurā tie bija ielikti. DIEVA PRIORITĀTE IR ĢIMENE – viss pārējais (darbs, bizness, draugi u.t.t.) ir pēc tam. Bet tomēr Dievs lika kopt dārzu, tātad pielikt zināmas pūles, lai laulību nosargātu, uzturētu un arī izgreznotu. Kas tad ir tas, no kā mums būtu jāsargā laulība šodien:

 • No nepareizām saitēm jeb attiecībām (laulātajiem nav sekss, bet ir kopīgs kredīts; nav attiecības ar savu laulāto, bet ir daudz virtuālu attiecību ar dažādiem saitiem internetā un sociālajos tīklos)
 • No elkdievības ( saderības horoskopi, pagāniski rituāli, dzīšanās pēc bērna kā pēc kvalitatīva produkta, sekss bez attiecībām, karjera (cilvēki pat neprecās, jo pirmajā vietā ir laba karjera), skaistas un dārgas lietas kļūst vērtīgākas par pašu cilvēku)
 • No Dieva noliegšanas (visu plānojam paši , paļaujamies tikai uz redzamo, nebaidāmies no garīgajām un fiziskajām sekām, ko atnes dzīvošana grēkā, vadāmies pēc tā, ko gribas, nevis pēc tā, kas ir labs vai slikts pēc augstākiem morāles standartiem)
 • No laika un uzmanības trūkuma (aizņemtības virpulī atrodas laiks visam kam, bet grūti nolikt laiku randiņiem pēc kāda jau nodzīvota posma laulībā. Precētam sirds ir dalīta – rūpēties par tā Kunga lietām un par savu laulāto.
 • (1.Korint.7:32-34). Abas lietas Dieva acīs ir vienlīdz svarīgas – Tas Kungs un tavs laulātais draugs – sadali savu uzmanību abos virzienos)
 • No sabierības radītiem viedokļiem (ka ir muļķīgi gaidīt vienīgo, ka ir muļķīgi būt uzticīgam, ka ir kauns laist pasaulē vairāk par 2 bērniem, ka karjera ir vērtīgāka par attiecībām u.c.)
 • No bailēm (ka tiksi pamests, bailes no novecošanās, bailes palikt stāvoklī)
 • No feminisma kustības radītajām sekām (sieviete nespēj pieņemt savu sievišķību un vēlas līdzināties vīrietim, sievai ir grūti paklausīt un respektēt savu vīru, vīrs nespēj uzņemties vadību un atbildību)
 • No genderisma kustības vēsmām (nav vīrišķā un sievišķā – Dieva dotās atšķirības tiek ignorētas – cilvēks pats nosaka, kas viņš grib būt. Tēva un mātes lomas totāla iznīcināšana. Dievs saka, ka mums ir jāgodā tēvs un māte – tas ir mūsu pienākums saviem bērniem iemācīt godāt vecākus, skolotājus, valsts vīrus u.t.t. Cieņa pret cilvēku dzimst ģimenē. Ja šo principu neievērojam, tad ģimene kļūst par bērnu tiesību izpildītājorgānu. Tāpat kā Dievs ir radījis vīrieti un sievieti, tāpat Viņš (caur rakstiem) skaidri runā par tēva un par mātes lomu.
 • Egocentrisks skatījums uz dzīvi vispār (ja man paliek grūti, tad vieglākais ceļš ir izšķirties, ja man negribās bērnu, tad vieglākais ceļš ir no tā atbrīvoties)
 • Uz indivīdu vērstā politika (te būtu svarīgi atcerēties, ka konkrētas robežas valstīm un tautām Dievs nosprauda stipri vien vēlāk– pēc Noa plūdiem, bet ģimene tika radīta pašos pirmsākumos – jau Ēdenes dārzā. Katra valsts sākas ar ģimeni (un nevis ar indivīdu, jo indivīds nāk no ģimenes). Ģimene ir kā pamatstruktūra sabiedrībai, kura tālāk savukārt aizstāv un parūpējas par indivīdiem (par bāreņiem un atraitnēm). Izjaucot ģimeni ar politiskajiem lēmumiem – mēs lēnām un nemanot iznīcinām savu tautu. Caur politiku mēģinam realizēt tādas kā sievietes tiesības, homoseksuāļu tiesības, cilvēktiesības u.t.t. Bet kur, piemēram, paliek ģimenes tiesības vai nedzimuša bērna tiesības?
 • Pornogrāfija (Jēzus saka: “Jūs esat dzirdējuši,ka ir sacīts:”Tev nebūs laulību pārkāpt. Bet es jums saku: ikviens, kas uzskata sievu to iekārodams, tas ar viņu laulību jau ir pārkāpis savā sirdī” Mateja 5:27-28). Pornogrāfija grauj jebkuras attiecības, jo tās ir it kā attiecības ar nereāliem jeb iedomu tēliem un tas pamazām ievilina atkarības gūstā.
 • Kontracepcija (tā maina mūsu domāšanu – atļauj attiecības ārpus vai pirms laulības, jo it kā atbrīvo no atbildības un sekām, ļauj ilgstoši dzīvot arī neīstās attiecībās ar neīsto cilvēku)
 • Neuzticēšanās – ir grūti uzticēties Dievam, ja nevaram uzticēties viens otram. Cilvēka dotais vārds ir zaudējis spēku – bez visādiem līgumiem un papīriem vairs nespējam nevienam uzticēties. Vai atceramies solījumu pie altāra? Vai spējam turēt savu vārdu arī tad, kad tā nejūtamies,arī tad, kad tā slimība vai nabadzība tiešām ir pielavījusies pie nama durvīm? Tavs jā, lai ir jā un nē, lai ir nē – tikai tā var iemantot otra uzticību. Ja nevaram uzticēties viens otram savā ģimenē, tad nespēsim arī uzticēties sabiedrībai kopumā.

Nav divu vienādu cilvēku uz šīs pasaules un nav arī divas vienādas vai pat līdzīgas laulības. Katra laulība ir tik īpaša un unikāla, tik vērtīga un svarīga Dievam. Dievs vēlas, lai katra laulība būtu piestiprinājusies pie dzīvības koka (Jēzus saka:”Es esmu īstais vīna koks.), jo tad šādas laulības saknes ir Dievā, kurš vakar, šodien un mūžīgi tas pats – un Viņš var dot no saviem neizsmeļamajiem dzīvības avotiem-nomazgāt, stiprināt, atjaunot un piepildīt. Ja Dieva acīs ģimene ir vērtība un dārgums, tad arī mūsu acīs tai jābūt dārgai – ģimenei kā Dieva radītai institūcijai. Nosargāt un cīnīties mēs varam tikai par to, ko apzināmies par vērtību! Esi nomodā par savu laulību un pieliec visas pūles (kur vien ir iespēja) lai savienība starp vīrieti un sievieti tiktu celta godā. Laulība lai ir visiem godā un laulības gulta neaptraipīta, jo netiklos un laulības pārkāpējus Dievs sodīs (ebr.13:4)