Biedri

Organizācijas:

Biedrība „Krīzes Grūtniecības centrs”
Fonds „Gimenes Izglītības fonds”
Biedrība „Ģimenes šūpulis”
„Latvijas perinatālās attīstības biedrība”
Kustība „Par Dzīvību”
Biedrība „Īsta Mīlestība Gaida”
Reliģiska organizācija „Luterāņi Dzīvībai”
Dienas centrs ielas bērniem „Patvērums”
Biedrība „Mīlestības Upe”
Kristīgās kultūras centrs „Debora”
Biedrība „Es gribu dzīvot”
„Laulāto tikšanās biedrība”
„Family Living Ministries”
Biedrība „Baltā zvaigzne”

Privātpersonas:

Margarita Puķīte
Ilze Vucēna
Zanda Berga
Anita Sosnare
Elita Kleinhofa-Prūse
Līga Rozentāle
Zigmārs Rozentāls
Ilona Bremze
Liene Pandare
Anete Vitkovska
Arisa Fomina
Santa Dzērve
Velga Veldze
Gunta Jākobsone
Elita Rumpeja
Daiga Zvaigznīte
Jogita Kirsānova
Mārtiņš Kirsānovs
Inta Feldmane